Icon 01 Icon 02 Icon 03 Icon 04 talbok ur Icon 05 fif nationella-minoriteter
Skriv ut

Medvetna språkinsatser kan hjälpa elever i fysik

Medvetna språkinsatser kan hjälpa elever i fysik
Hur lärare arbetar med språket kan ha stor betydelse för att få elever att förstå fysik i gymnasiet bättre. Det framkommer i Maria Kouns färska avhandling vid Malmö högskola. Maria Kouns arbetar i Malmö där mer än hälften av gymnasieeleverna har ett annat modersmål än svenskan. Den senaste internationella PISA-mätningen visar även att läsförståelsen bland svenska elever sjunker.–…

Läs mer...

Skriv ut

Konferensen fulltecknad

Konferensen fulltecknad
Tyvärr finns det inga platser kvar till vår konferens som äger rum den 27-28 oktober. Intresset har varit enormt och vi hoppas att kunna erbjuda er som inte fått någon plats i år möjlighet att delta nästa år.
Skriv ut

Workshop

Workshop
Stockholms universitets nätverk för forskning om modersmål organiserar den 2-3 oktober 2014 en workshop kring Heritage Language Speakers in Society and Education. Plenarföreläsningarna, med bland annat Angela Creese (University of Birmingham) och Silvina Montrul (University of Illinois at Urbana-Champaign), är öppna för alla som är intresserade. Läs mer
Skriv ut

Inger Fält, områdeschef för Språkcentrum

Inger Fält, områdeschef för Språkcentrum
Inger Fält, områdeschef för Språkcentrum, är Årets ledare 2014 i Göteborgs stad. "Jag är både glad, rörd och tacksam", säger hon.För fjärde året i rad delar fackförbunden Vision och Lärarförbundet ut sitt pris "Årets Ledare i Göteborgs Stad". Tanken med tävlingen är att lyfta fram några av alla duktiga chefer.I år kom 81 nomineringar från medarbetare som ville…

Läs mer...

Skriv ut

Dyslexi hos flerspråkiga elever

Dyslexi hos flerspråkiga elever
Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi hos flerspråkiga elever missförstås ibland som problem att lära sig svenska. Det gör att många elever blir utan det stöd de har rätt till. Därför har Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) tagit fram ett kartläggningsmaterial som hjälper lärare att upptäcka vilka flerspråkiga elever som behöver anpassade insatser. Materialet "Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning"är ett…

Läs mer...

Skriv ut

Forskningsprojekt

Forskningsprojekt
Huddinge kommun, i samarbete med Uppsala universitet, genomför just nu ett forskningsprojekt kallat Digitalisera-Revitalisera, där pekplattor (iPads) används för att revitalisera det finska språket för finsktalande barn, i svenska förskolor. Barnen får bla Skypa och prata finska med andra finsktalande barn på andra förskolor. Läs mer