Icon 01 Icon 02 Icon 03 Icon 04 talbok ur Icon 05 fif nationella-minoriteter
Skriv ut

Konferensen fulltecknad

Konferensen fulltecknad
Mycket stort intresse för konferensen för modersmålslärare den 27-28 oktober. Tyvärr har vi inga platser kvar på vår konferens för de som vill delta både den 27 och 28 oktober. Det som återstår är bara den 28 oktober då vi fortfarande har platser kvar till några olika språkkonferenser som anordnas av våra redaktörer. Info om hur du anmäler…

Läs mer...

Skriv ut

Språk bygger broar

Språk bygger broar
Fortbildningsavdelningen/ Uppsala Universitet
Temat för årets jubileumsseminarium är den kulturella mångfalden och dess betydelse för såväl samhälle som individ. I Sverige finns många olika kulturer representerade och modersmålen är utryck för dessa. Seminariet syftar till att, utifrån olika perspektiv, belysa den mångkulturella vardag vi lever i samt ge deltagarna inblick i aktuell forskning inom området. Seminariet äger rum i…

Läs mer...

Skriv ut

Förslag till kursplaner

Förslag till kursplaner
Regeringen ger Statens skolverk i uppdrag att utarbeta förslag till kursplaner för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan i ämnet modersmål för de nationella minoritetsspråken finska, romani chib, meänkieli och jiddisch, som första och andra språk. Vidare ska Skolverket utarbeta kunskapskrav för betygsstegen A, C och E. Regeringen ger också Skolverket i uppdrag att stödja utveckling och produktion av…

Läs mer...

Skriv ut

Europeiska språkdagen 26 september

Europeiska språkdagen 26 september
Språkdagen (European Day of Languages) firas varje år den 26 september. Syftet är att lyfta fram språk och språkinlärning som någonting viktigt, intressant och roligt. Firandet av språkdagen infördes av Europarådet i samband med Språkåret 2001. Syftet var att uppmärksamma vikten av att lära sig språk, inte bara i skolan, utan i ett livslångt perspektiv.Språkinlärning kan ske oavsett…

Läs mer...

Skriv ut

En ny bok om den mångkulturella förskolan

En ny bok om den mångkulturella förskolan
"Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag" belyser hur personal, barn och föräldrar hanterar etnisk och språklig mångfald i förskolans praktik. Med hjälp av empiriska nedslag analyseras vardagliga händelser, aktiviteter och interaktioner. Situationer med bland annat lek, samtal och rekrytering tas upp och problematiseras. Boken behandlar också viktiga perspektiv och begrepp inom området och beskriver hur det mångkulturella uppdraget har…

Läs mer...

Skriv ut

Redaktör sökes

Redaktör sökes

Tema Modersmål på Skolverket söker en redaktör för den samiska webbplatsen

Vi söker en person med goda språkkunskaper i ett eller fler samiska språk som kan ansvara för publicering av artiklar på Tema modersmål. Arbetet omfattar ca 4 timmar i veckan för att samla material och för att publicera på webbplatsen. Artiklarna ska handla om samiskt språk, kultur…

Läs mer...