Icon 01 Icon 02 Icon 03 Icon 04 talbok ur Icon 05 fif nationella-minoriteter
Skriv ut

Regeringen vill underlätta för fjärrundervisning

Regeringen vill underlätta för fjärrundervisning
Regeringen föreslår i dag att fjärrundervisning ska underlättas för att få bättre tillgång till kvalificerade lärare. Det handlar i första hand om de ämnen där behoven är som störst, till exempel modersmål, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).
– Så att man kan få en bra modersmålsundervisning av hög kvalitet, även om man inte är så många elever på skolan…

Läs mer...

Skriv ut

Fria e-resurser

Fria e-resurser
Internationella biblioteket arbetar för att göra mångspråkig media tillgänglig för hela Sveriges befolkning. För detta ändamål finns en lånecentral och ett publikt bibliotek samt personal som bl a arbetar med inköp, katalogisering och konsultativt arbete. På Internationella biblioteket hittar du 200 000 böcker på mer än 100 olika språk och under E-resurser, hittar du länkar till e-böcker och ljudböcker…

Läs mer...

Skriv ut

Vinnare 2014

Vinnare 2014
EU-kommissionen har inrättat kvalitetsutmärkelsen, The European Language Label, för att utveckla undervisningen i språk. Utmärkelsen delas ut årligen till nyskapande språkprojekt. En jury utser vinnarna och priset delas ut i december. I år belönades Djurgårdsskolan i Eskilstuna och Streteredsskolan i Kållered med Europeiska kvalitetsutmärkelsen för språkundervisning. Förutom äran får de 20.000 kronor var. Hedersomnämnandena går till Ludvigsborgsskolan i Västervik…

Läs mer...

Skriv ut

The White Ravens Catalogue 2014

The White Ravens Catalogue 2014
Varje år väljer språkspecialister vid International Youth Library i München ut nyligen publicerade böcker från hela världen, som de anser särskilt bör uppmärksammas. 2014 års katalog har nyligen publicerats. Katalogen omfattar böcker från mer än 40 länder och på mer än 30 språk som man särskilt vill rekommendera. Kriterierna är att boken ska vara av nyskapande, hög litterär…

Läs mer...

Skriv ut

Maaike Hajer om att förstå och bli förstådd

Maaike Hajer om att förstå och bli förstådd
Maaike Hajer är språkforskare från Nederländerna. Som gästprofessor vid Malmö Högskola vill hon bidra till ett ökat samarbete mellan språkdidaktiker och ämneslärare. Både i lärarutbildningen och i skolan. Det är först när man ser och hör hur elever uttrycker sig som man kan ge den stöttning som ger en djupare förståelse av ämnet, menar Hajer. Hon redogör för…

Läs mer...

Skriv ut

Utbildning i minoritetsspråk

Utbildning i minoritetsspråk
Hösten 2014 startar en utbildning i samiska och meänkieli vid Umeå och Stockholms universitet för dig som vill arbeta som modersmålslärare. Fler utbildningar kommer under 2015. Södertörns högskola kommer att erbjuda motsvande utbildning för dig som vill arbeta som modermålslärare i romani chib hösten 2015. Är du intresserad så prata med din arbetsgivare. Det är din arbetsgivare/huvudman som…

Läs mer...