Icon 01 Icon 02 Icon 03 Icon 04 talbok ur Icon 05 fif nationella-minoriteter
Skriv ut

Redaktör sökes

Redaktör sökes

Tema Modersmål på Skolverket söker en redaktör för den samiska webbplatsen

Vi söker en person med goda språkkunskaper i ett eller fler samiska språk som kan ansvara för publicering av artiklar på Tema modersmål. Arbetet omfattar ca 4 timmar i veckan för att samla material och för att publicera på webbplatsen. Artiklarna ska handla om samiskt språk, kultur…

Läs mer...

Skriv ut

Studiehandledning på modersmål

Studiehandledning på modersmål
Barn och ungdomar som nyligen kommit till Sverige och inte klarar att följa undervisningen på svenska kan få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål. Genom att stöttas växelvis på svenska och modersmål utvecklar eleven verktyg för sitt eget lärande. Skolverkets film "Studiehandledning på modersmål" beskriver och ger exempel på hur man kan organisera och genomföra studiehandledning.…

Läs mer...

Skriv ut

Modersmål 18-22 augusti

Modersmål 18-22 augusti
Modersmålsundervisningen i Sverige skiljer sig åt stort beroende på var i landet man bor, visar Sveriges Radios granskning. Under denna vecka (18-22 augusti) kan du följa den både i radio och på webben samt fylla i Sveriges Radios enkät och dela med dig av dina erfarenheter om hur modersmålsundervisningen fungerar där du bor.
Vill du läsa mer/ lyssna…

Läs mer...

Skriv ut

Outnyttjad potential

Outnyttjad potential
Outnyttjad potential. Svenska företag med internationella kontakter förlorar betydligt mer på uteblivna handelsavtal på grund av bristande språkkompetens än vad som är fallet i övriga EU. Samtidigt kan bara en av fyra kommuner erbjuda modersmålsundervisning till alla de elever som ansöker om det, skriver Språkrådet. Läs mer
Skriv ut

Se språket i ämnet

Se språket i ämnet
Hur kan en ämneslärare stötta språkligt, så att fler elever når målen? Vad behöver du veta om ämnesspråket? Lgr 11 visar att lärare behöver arbeta språk- och kunskapsutvecklande i alla ämnen – men vad innebär det i praktiken?
Ett förändrat arbetssätt handlar inte om att göra ämneslärare till språklärare. Men många lärare kan berätta om hur nya förhållningssätt och…

Läs mer...

Skriv ut

Flerspråkiga barns villkor i förskolan

Flerspråkiga barns villkor i förskolan
 
Författaren Anne Kultti visar på möjligheter och begränsningar i organisation, samspel, kommunikation och i fysisk miljö. Vidare betonas vikten av ett samarbete mellan hem och förskola för att stödja barns lärande och utveckling på och av flera språk. Teori och praktik möts genom att teoretiska perspektiv presenteras angående språk och lärande. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning och…

Läs mer...