Icon 01 Icon 02 Icon 03 Icon 04 talbok ur Icon 05 fif nationella-minoriteter
Skriv ut

Flerspråkiga barns villkor i förskolan

Flerspråkiga barns villkor i förskolan
 
Författaren Anne Kultti visar på möjligheter och begränsningar i organisation, samspel, kommunikation och i fysisk miljö. Vidare betonas vikten av ett samarbete mellan hem och förskola för att stödja barns lärande och utveckling på och av flera språk. Teori och praktik möts genom att teoretiska perspektiv presenteras angående språk och lärande. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning och…

Läs mer...

Skriv ut

Milstolpar i svensk språkpolitik

Milstolpar i svensk språkpolitik
Alla ska ha rätt till språk. Det är ett av de fyra överordnade målen för svensk språkpolitik. Den svenska riksdagen beslutade den 7 december 2005 om en samlad svensk språkpolitik med fyra överordnade mål:
- Svenska språket ska vara huvudspråk i Sverige.
- Svenskan ska vara ett komplett och samhällsbärande språk.
- Den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel…

Läs mer...

Skriv ut

VM i fotboll - och i litteratur

VM i fotboll - och i litteratur
För den som är mer intresserad av litteratur än av fotboll kan det vara spännande att följa den "världscup i litteratur" som under den närmaste månaden kommer att pågå parallellt med fotbollsspelandet. Rochester University lanserade sommaren 2007 webbplatsen Three Percent, en resurs om internationell litteratur för läsare, översättare och andra intresserade. Inför VM i fotboll har man valt…

Läs mer...

Skriv ut

Flerspråkighet

Flerspråkighet
Alla i skolan måste jobba med flerspråkighet och inte bara svensklärarna. Det ska ingå i alla skolans ämnen och skolans ledning ska se till att alla lärare utvecklar flerspråkiga i skolan. Det säger Maaike Hajer som är professor vid lärarutbildningen i Utrecht och gästprofessor vid Malmö högskola. Se filmen
Skriv ut

Språkrådets omvärldsrapport 2013

Språkrådets omvärldsrapport 2013
Språkrådet har nu färdigställt sin årliga omvärldsanalys av språksituationen i Sverige. Språkrådets omvärldsrapport behandlar situationen för svenska språket, det svenska teckenspråket och de nationella minoritetsspråken. Den tar upp språkutvecklingen och utvecklingstendenser i samhället som har betydelse för språkens ställning. Omvärldsrapporten ger en tillbakablick på det år som gått och sammanfattar viktiga händelser inom de områden som är centrala…

Läs mer...

Skriv ut

Grundläggande modersmålsundervisning

Grundläggande modersmålsundervisning

Betänkande 2013/14:UbU21 Vissa skollagsfrågor

Riksdagen röstade den 4 juni 2014 för vissa förändringar i skollagen. När det gäller modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk ska kravet på att elevens vårdnadshavare har språket som modersmål tas bort för elever som tillhör en nationell minoritet. Elever som går i grundskola, grundsärskola, sameskola eller specialskola behöver heller inte längre ha grundläggande kunskaper i…

Läs mer...