• Icon 02

  • Icon 03
  • anim
  • Icon 04
  • ur
  • wikipedia
  • Kulla.puff
  • Drejtshkrimori.puff
  • fesh-puff

The White Ravens Catalogue 2014

The White Ravens Catalogue 2014

Varje år väljer språkspecialister vid International Youth Library i München ut nyligen publicerade böcker från hela världen, som de anser särskilt bör uppmärksammas.

Çdo vit, specialistët e gjuhës në International Youth Library München (Bibliotekën Ndërkombëtare të Rinisë në Mynih), zgjedhin libra të botuar gjatë vitit nga e gjithë bota, të cilat ata besojnë se duhet të marrin vëmendje…

Lexo më tepër

Kuizi i diturisë - "Suedia 2015"

Kuizi i diturisë -

Kunskapstävling för elever som deltar i modersmålsundervisningen i albanska.
Në mbledhjen e Këshillit Organizativ, të mbajtur me 15 tetor 2014 në Landskrona,
u vendos që Kuizi i Diturisë – "Suedia 2015" të mbahet me 7 mars 2015. Të drejtë pjesëmarrjeje në kuiz kanë të gjithë nxënësit e shkollave fillore të Suedisë që ndjekin mësimin e gjuhës amtare. Afati i paraqitjes…

Lexo më tepër

Statistika për gjuhët amtare 2013/14

Statistika për gjuhët amtare 2013/14

Skolverkets statistik för skolor och elever i grundskolan läsåret 2013/14.

Enti Shkollor i Suedisë publikoi raportin më të ri për gjuhët amtare, për vitin shkollor 2013/14. Në vitin shkollor 2013/14 janë raportuar 210 837 nxënës me të drejtën e ndjekjes së mësimeve në gjuhën e tyre amtare. Ky numër përbën 22,9% të të gjithë nxënësve në Suedi. Nga…

Lexo më tepër

Në Stockholm u mbajt Konferenca e Dhjetë e mësuesve të gjuhës amtare

Në Stockholm u mbajt Konferenca e Dhjetë e mësuesve të gjuhës amtare

I Stockholm, mellan den 27 - 28 oktober, ägde rum konferensen för modersmålslärare. Första dagen var gemensam för alla och i den andra dagen deltog man i sina respektive språkgrupp.

Organizuar nga Enti Shkollor i Suedisë, në bashkëpunim me projektin "Gjuha amtare - shqipe" dhe webfaqen e gjuhës shqipe "Temaplats Albanska", në Clarion Hotel Sign, në Stockholm të…

Lexo më tepër

Vlerësim i konferencës së gjuhës amtare (27-28 tetor 2014)

Vlerësim i konferencës së gjuhës amtare (27-28 tetor 2014)

Utvärdering av Tema Modersmåls konferens som ägde rum den 27 - 28 oktober 2014 i Stockholm. Vi är tacksama om alla deltagare svarar på frågorna.
Utvärderingen av konferensen är mycket viktigt för oss. I den ställer vi också några viktiga frågor som vi behöver få svar på från konferensens deltagare angående bl.a. stöd och hjälp som lärarna skulle…

Lexo më tepër

Kampi dimëror “Ta njohim Atdheun”

Kampi dimëror “Ta njohim Atdheun”

Vnterläger för elever som deltar i modersmålsundervisningen i albanska i Sverige och i andra länder. Vinterrlägret organiseras i december 2014 i Kosovo.
Ministria e Diasporës, me qëllim të zgjerimit të njohurive të nxënësve shqiptarë nga diaspora, përafrimit me vendlindjen dhe krijimin e kontakteve me moshatarët e tyre, nga data 23 deri më 28 dhjetor 2014 e organizon kampin …

Lexo më tepër

Dita europiane e gjuhëve

Dita europiane e gjuhëve

Språkdagen (European Day of Languages) firas varje år den 26 september. Syftet är att lyfta fram språk och språkinlärning som någonting viktigt, intressant och roligt. Firandet av språkdagen infördes av Europarådet i samband med Språkåret 2001.

Me iniciativën e Këshillit të Europës në Strazburg, duke filluar nga viti 2001 në çdo 26 shtator festohet Dita Europiane e Gjuhëve.…

Lexo më tepër