• Icon 02

  • Icon 03
  • anim
  • Icon 04
  • ur
  • wikipedia
  • Kulla.puff
  • Drejtshkrimori.puff
  • fesh-puff

"Studiehandledning" në gjuhën amtare

Barn och ungdomar som nyligen kommit till Sverige och inte klarar att följa undervisningen på svenska kan få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål.

Fëmijët dhe të rinjtë e posaardhur në Suedi, që nuk mund të ndjekin mësimin në gjuhën suedeze, mund të marrin ndihmë në gjuhën e tyre amtare. Duke i mbështetur njëkohësisht në gjuhën…

Lexo më tepër

App: Lexo dhe kupto

App: Lexo dhe kupto

Appen Läs och förstå består av fyra övningar för att träna såväl läsning som läsförståelse. Ett verktyg ingår i varje del för att kunna göra nya eller anpassade övningar efter eget önskemål.

Aplikacioni "Lexo dhe kupto" përbëhet nga katër ushtrime që kanë për qëllim të zhvillojnë si leximin ashtu edhe të kuptuarit. Një "vegël" është e përfshirë në çdo seksion, gjë që mundëson krijimin e ushtrimeve të reja sipas dëshirës.

http://www.pappasappar.se/las-och-forsta/

Lexo më tepër

Nxënësit e porsaardhur në Suedi

Nxënësit e porsaardhur në Suedi

Skolinspektionen har följt undervisningen för nyanlända elever i 10 skolor. Granskningen visar att det är viktigt att kartlägga varje elevs kunskaper och att anpassa undervisningen efter resultatet. 

Inspektorati Shkollor ka kontrolluar mësimin për nxënësit e porsaardhur në 10 shkolla të ndryshme. Rezultati i kontrollit tregon se është me rëndësi të identifikohen njohuritë e secilit nxënës dhe bazuar…

Lexo më tepër

Educreations - krijo videoleksione

Educreations - krijo videoleksione

Med röstinspelning, digitala bläckpennor, foton och text, och enkel delning via e-post, Facebook eller Twitter, får denna app ett brett användningsområde. Den kan användas i alla ämnen och i de flesta arbetsområden.

Me regjistrim zëri, lapsa digjital, fotografi dhe tekst, me shpërndarje të lehtë nëpërmjet postes elektronike, Facebook apo Twitter, gjen ky app një fushë të gjerë të…

Lexo më tepër

Drejtë një gjuhe të dytë

Drejtë një gjuhe të dytë

För andraspråkselever kan det abstrakta språket i en faktatext sätta stopp för all inlärning. I Sollentuna International School har läraren Meta Hylén och hennes arbetslag utvecklat en metod för minutiös språkanalys och textbearbetning.

Për nxënësit që suedishten nuk e kanë gjuhë amtare, gjuha abstrakte në një tekst mund të krijoj pengesa të pakapërcyeshme në mësim. Në shkollën Sollentuna…

Lexo më tepër

Roli i mësuesit të gjuhës amtare

Roli i mësuesit të gjuhës amtare

"Rollen som modersmålslärare: vad och hur?" Föreläsare: Sharmila Vithlani och Abebech Tekleab, modersmålslärare vid Järfälla Språkcentrum. Inspelad 20 februari 2014 vid Karriärdag för lärarstudenter vid Stockholms universitet.

"Roli i mësuesve të gjuhës amtare: çka dhe si?" Ligjëruese: Sharmila Vithlani dhe Abebech Tekleab, mësuese të gjuhës amtare në Qendrën e gjuhëve në Jarfalla. 20 shkurt 2014 në ditën e karrierës për studentët e Universitetit të Stokholmit. Shiko filmin

Lexo më tepër

Shumë shkolla me mangësi në organizimin e mësimit në gjuhët amtare

Shumë shkolla me mangësi në organizimin e mësimit në gjuhët amtare

Var fjärde skola i landet brister i modersmålsundervisningen, det visar nya siffror från Skolinspektionen. Myndigheten har gått igenom mer än tusen skolor över hela landet, och resultatet är nedslående.

Çdo e katërta shkollë në vend ka mangësi në organizimin e mësimit në lëndën e gjuhës amtare. Kështu tregon raporti i fundit i Inspektoratit Shkollor të Suedisë i cili…

Lexo më tepër