• Icon 02

  • Icon 03
  • anim
  • Icon 04
  • ur
  • wikipedia
  • Kulla.puff
  • Drejtshkrimori.puff
  • fesh-puff

Kampi dimëror “Ta njohim Atdheun”

Kampi dimëror “Ta njohim Atdheun”

Vnterläger för elever som deltar i modersmålsundervisningen i albanska i Sverige och i andra länder. Vinterrlägret organiseras i december 2014 i Kosovo.
Ministria e Diasporës, me qëllim të zgjerimit të njohurive të nxënësve shqiptarë nga diaspora, përafrimit me vendlindjen dhe krijimin e kontakteve me moshatarët e tyre, nga data 23 deri më 28 dhjetor 2014 e organizon kampin …

Lexo më tepër

Dita europiane e gjuhëve

Dita europiane e gjuhëve

Språkdagen (European Day of Languages) firas varje år den 26 september. Syftet är att lyfta fram språk och språkinlärning som någonting viktigt, intressant och roligt. Firandet av språkdagen infördes av Europarådet i samband med Språkåret 2001.

Me iniciativën e Këshillit të Europës në Strazburg, duke filluar nga viti 2001 në çdo 26 shtator festohet Dita Europiane e Gjuhëve.…

Lexo më tepër

Konferencë për mësuesit e gjuhës amtare (27 - 28 tetor)

Konferencë për mësuesit e gjuhës amtare (27 - 28 tetor)

Skolverket inbjuder modersmålslärare till en konferens som kommer att äga rum den 27-28 oktober i Stockholm. Den första dagen (27/10) är gemensam för alla och den andra dagen (28/10) deltar man i sin respektive språkgrupp. Antal platser är begränsande och därför gäller först till kvarn.

Enti Shkollor i Suedisë organizon konferencë gjithëkombëtare për mësuesit e gjuhëve amtare që…

Lexo më tepër

"Studiehandledning" në gjuhën amtare

Barn och ungdomar som nyligen kommit till Sverige och inte klarar att följa undervisningen på svenska kan få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål.

Fëmijët dhe të rinjtë e posaardhur në Suedi, që nuk mund të ndjekin mësimin në gjuhën suedeze, mund të marrin ndihmë në gjuhën e tyre amtare. Duke i mbështetur njëkohësisht në gjuhën…

Lexo më tepër

App: Lexo dhe kupto

App: Lexo dhe kupto

Appen Läs och förstå består av fyra övningar för att träna såväl läsning som läsförståelse. Ett verktyg ingår i varje del för att kunna göra nya eller anpassade övningar efter eget önskemål.

Aplikacioni "Lexo dhe kupto" përbëhet nga katër ushtrime që kanë për qëllim të zhvillojnë si leximin ashtu edhe të kuptuarit. Një "vegël" është e përfshirë në çdo seksion, gjë që mundëson krijimin e ushtrimeve të reja sipas dëshirës.

http://www.pappasappar.se/las-och-forsta/

Lexo më tepër

Nxënësit e porsaardhur në Suedi

Nxënësit e porsaardhur në Suedi

Skolinspektionen har följt undervisningen för nyanlända elever i 10 skolor. Granskningen visar att det är viktigt att kartlägga varje elevs kunskaper och att anpassa undervisningen efter resultatet. 

Inspektorati Shkollor ka kontrolluar mësimin për nxënësit e porsaardhur në 10 shkolla të ndryshme. Rezultati i kontrollit tregon se është me rëndësi të identifikohen njohuritë e secilit nxënës dhe bazuar…

Lexo më tepër

Educreations - krijo videoleksione

Educreations - krijo videoleksione

Med röstinspelning, digitala bläckpennor, foton och text, och enkel delning via e-post, Facebook eller Twitter, får denna app ett brett användningsområde. Den kan användas i alla ämnen och i de flesta arbetsområden.

Me regjistrim zëri, lapsa digjital, fotografi dhe tekst, me shpërndarje të lehtë nëpërmjet postes elektronike, Facebook apo Twitter, gjen ky app një fushë të gjerë të…

Lexo më tepër