mattebegrepp

Vad är Mattebegrepp?

bildtema250Matematiska begrepp är en resurs/ redskap som hjälper eleverna att förstå innehållet i mattematikundervisningen. Det är ett häfte, på svenska och det egna modersmålet, som innehåller översättningen av de matematiska begreppen med exempel och bilder. Utgångspunkten är centrala matematiska begrepp i grundskolan.

 

- DIAGRAM

- MÅTTSTOCK

- BRÅK

- KOORDINATSYSTEM

- ADDITION

- SUBTRAKTION

- MULTIPLIKATION

- DIVISION

- PROCENT

- PRISER/KOSTNADER OCH PENGAR

- GEOMETRI


Varför ska man använda mattebegrepp?

  • Underlättar matematikinlärning på två språk, det egna språket och svenska
  • Förklarar nyckelord och begrepp på elevens modersmål.
  • Hjälper/ stödjer lärare som arbetar med flerspråkiga barn/ elever
  • Främjar bättre måluppfyllelse
  • Kan användas både under lektioner och läxläsning

Hur ska man använda mattebegrepp?