Kort om gymnasieskolan

gymnasieskolan1. En presentation av gymnasieskolan som vänder sig till föräldrar, elever och andra intresserade. Trycksaken presenterar programmen, behörighetskrav, betygsskalan, lärling/apl m.m. och beskriver vad examensmål och ämnesplaner är.

2. Kortversion Börja om på nytt program i gymnasieskolan. 
Statistik och elevröster om gymnasieelever som börjar om på nytt gymnasieprogram.

Esitteet voi tilata tai ladata pdf-muodossa tästä.