Etäopetus

Distans

Distansundervisning (Fjärrundervisning)

Uppsalan kielikoululla on yli 200 oppilasta monissa eri kunnissa, joissa ei ole esim. omaa suomenkielenopettajaa.

Oppitunnit pidetään tietokoneen Adobe Connect-ohjelman välityksellä. Opettaja istuu Kielikoululla Uppsalassa ja oppilas omalla koulullaan jossain muualla Ruotsissa.

Tunnilla voidaan lukea, kirjoittaa, puhua, kuunnella sekä katsella kuvia tai filmejä. Oppilaalla on edessään sama kirja kuin opettajalla ja läksyt voidaan lähettää sähköpostitse tai kirjeessä. Esim. vaikeat sanat voidaan kirjoittaa ohjelman taululle, joka kummallakin on käytössä.

Opettaja ja oppilas tapaavat toisensa IRL kerran vuodessa.