Vähemmistökieliä koskeva lainmuutos

Grundläggande modersmålsundervisning

nat min 2014

Riksdagen röstade den 4 juni 2014 för vissa förändringar i skollagen. När det gäller modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk ska kravet på att elevens vårdnadshavare har språket som modersmål tas bort för elever som tillhör en nationell minoritet. Elever som går i grundskola, grundsärskola, sameskola eller specialskola behöver heller inte längre ha grundläggande kunskaper i språket för att få modersmålsundervisning. Ändringarna om modersmålsundervisning börjar gälla den 1 juli 2015.

Valtiopäivien äänestyksen mukaan koululakiin tulee muutos, joka  varmistaa vähemmistökielien, mm. suomenkielen opetukseen, vaikka oppilas ei puhu suomea kotona eli oppilaalla ei tarvitse enää olla vähemmistökielen perustietoja. 

Laki tulee voimaan 1. heinäkuuta 2015. 

Läs mer på Riksdagens hemsida.