Kaksivuotinen lukuprojekti Lue lastenlapsille alkaa 6/9

Ett tvåårigt finskt läsprojekt lanseras den 6/9 på Finlandsinstitutet

LekstugaFinlandsinstitutet, i samarbete med Förbundet Sverigefinska Pensionärer (SFP) uppmuntrar nu alla
finskspråkiga seniorer att läsa högt för barnen.

Projekti on nimeltään Lue lastenlapsille ja se esitellään lauantaina 6.9 2014 klo 13-15 Finlandsinstitutissä Tukholmassa.

Projektin tarkoituksena on innostaa vanhempia ruotsinsuomalaisia lukemaan suomeksi lastenlapsilleen.