kirjarullaSivulle on koottu ohjeita ja neuvoja siitä, kuinka lapsen kaksi- tai monikielisyyttä voi kehittää ja opetusta hakea. Mukana on myös muutaman vanhemman kokemuksia ja mielipiteitä.

Äidinkielen opetusta esikoulussa

Äidinkielen opetusta esikoulussa

Vanhemmat, jotka toivovat äidinkielen tukea lapselleen/lapsilleen, voivat kääntyä esikoulujohtajan puoleen. Suomen kielellä on vähemmistökielen erityisasema. Lain mukaan kunta on velvollinen tarjoamaan osittain tai kokonaan suomenkielistä päiväkotihoitoa lapsille, jos vanhemmat sitä tahtovat.

Professori Jarmo Lainio suhteestaan suomen ja ruotsin kieleen

Professori Jarmo Lainio suhteestaan suomen ja ruotsin kieleenJarmo Lainio on tutkinut pitkään ruotsinsuomea ja vähemmistökieliä. Ruotsiin Lainio muutti perheensä mukana neljävuotiaana. Tässä hän pohtii mieheyteen liitettyjä odotuksia, suhdettaan suomen ja ruotsin kieleen ja ruotsinsuomalaisen miehen olemusta. Lainio lopetti suomen puhumisen kokonaan teini-iässä ympäristön kielteisten asenteiden takia, mutta on myöhemmin tehnyt sovinnon sekä suomalaisen että ruotsalaisen minänsä kanssa. Suomen kielen hän kokee maskuliinisempana kielenä kuin ruotsin kielen.…

Läs mer

Södertäljen ruotsinsuomalainen esikoulu

Tervetuloa katselemaan kanssamme Södertäljen ruotsinsuomalaisen esikoulun valokuva- albumin kuvia.  Södertäljen ruotsinsuomalainen esikoulu on kasvattanut oppilasmääräänsä 34:stä  54:ään viimeisen puolentoista vuoden aikana. Tavoitteenamme on kasvattaa oppilasmääräämme edelleen 20:llä, hankkia esikoululle lisätiloja sekä perustaa Södertäljeen oma vapaakoulu. Meillä on mukavampaa:  me uskomme itseemme ja tulevaisuuteen. Me uskomme ruotsinsuomalaisuuteen, ja miksi emme uskoisi ?…

Läs mer