Skriv ut

on .

Bildteman

Bildtema  ur Lexin Lexin är en kombination av lexikon och ordböcker. Ordurvalet motsvarar det ordförråd som behövs i den grundläggande undervisningen mot målet aktiv tvåspråkighet. Nu finns 33 olika temabilder med svenska ord på Internet. Lexin nya bildtema!