Icon 01 Icon 02 Icon 03 Icon 04 talbok ur Icon 05 fif nationella-minoriteter
Skriv ut

Språkets gåta

Språkets gåta
Paul Honkanen intervjuar forskare inom olika områden för att utreda vad ett språk är, hur tankar och språk hänger ihop och hur det går till när ett barn lär sig tala. Vi träffar bland andra Christer Platzack, professor i Nordiska språk, som menar att alla barn föds med en sorts inbyggd grammatik. Vi följer även med till ett…

Läs mer...

Skriv ut

Bidrag till de nationella minoritetsspråken 2014

Bidrag till de nationella minoritetsspråken 2014
Institutet för språk och folkminnen, Språkrådets myndighet, kommer även i år att fördela 3,5 miljoner kronor till projekt som ska stödja de nationella minoritetsspråken.Sista ansökningsdag är den 3 mars.
Bidragets syfte är att ge enskilda personer bättre förutsättningar att tillägna sig och använda sitt nationella minoritetsspråk, det vill säga samtliga varieteter av finska, jiddisch, meänkieli, romani chib…

Läs mer...

Skriv ut

Bibliotek ska bli bättre på fler språk än svenska

Bibliotek ska bli bättre på fler språk än svenska
Det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på relevanta språk och på lättläst svenska. Det är några riktlinjer i den nya ändringen av bibliotekslagen (2013:801)  som trädde i kraft vid årsskiftet och ersätter tidigare bibliotekslag (1996:1596). Lagen gäller både för…

Läs mer...

Skriv ut

Modersmål i siffror

Modersmål i siffror
Statistik kan vara både spännande och förklarande och samhällsdebatten blir bättre om den förs utifrån fakta och kunskap. Skolverkets statistik visar att drygt hälften av grundskoleeleverna som har lagstadgad rätt till modersmålsundervisning deltar, men skillnaderna i landet är stora. Läs mer på Tema Modersmål under Styrdokument/ Grundskola/ Statistik
 
 
Skriv ut

Information till nyanlända

Information till nyanlända
Nyanlända elever och deras föräldrar behöver information om hur skolväsendet fungerar i Sverige. Dessa broschyrer är framtagna för att skolor, kommuner, gode män och andra som kommer i kontakt med nyanlända ska kunna presentera en grundläggande bild av svenska skolan.Broschyrerna finns på arabiska, persiska, polska, somaliska och thailändska. Informationen är kortfattad och behöver kompletteras i möten eller på…

Läs mer...