Icon 01 Icon 02 Icon 03 Icon 04 talbok ur Icon 05 fif nationella-minoriteter
Skriv ut

Information till nyanlända

Information till nyanlända
Nyanlända elever och deras föräldrar behöver information om hur skolväsendet fungerar i Sverige. Dessa broschyrer och filmer är framtagna för att skolor, kommuner, gode män och andra som kommer i kontakt med nyanlända ska kunna presentera en grundläggande bild av svenska skolan.
I serien ingår:
•Förskola och förskoleklass
•Grundskola och fritidshem
•Gymnasieskola
•Grundsär- och gymnasiesärskola
Broschyrerna finns på arabiska, persiska, polska, somaliska och thailändska.…

Läs mer...

Skriv ut

Studiehandledning i skolan

Studiehandledning i skolan
Studiehandledning på modersmålet har visat sig vara en avgörande faktor för nyanländas möjligheter att ta del av undervisningen och ha framgång i sina studier. Forskning och erfarenhet talar tydligt om att hjälpen med skolspråket, ämnesbegreppen och ämnesinnehåll är en nödvändig och framgångsrik väg för en god integration och att eleven kan bli en del av den reguljära verksamheten…

Läs mer...

Skriv ut

Rollen som modersmålslärare

Rollen som modersmålslärare
"Rollen som modersmålslärare: vad och hur?" Föreläsare: Sharmila Vithlani och Abebech Tekleab, modersmålslärare vid Järfälla Språkcentrum. Inspelad 20 februari 2014 vid Karriärdag för lärarstudenter vid Stockholms universitet. Se filmen
Skriv ut

Språkkunskaper lönar sig ekonomiskt

Språkkunskaper lönar sig ekonomiskt
Att lära sig språk lönar sig ekonomiskt. Men det skiljer sig stort mellan språken. Om en amerikan lär sig tyska får han 3,8 procents högre lön i snitt. Men om han i stället lär sig spanska ger det inte ens hälften så mycket. Det här visar en genomgång av flera rapporter som tidskriften The Economist nyligen publicerade. Läs…

Läs mer...

Skriv ut

Grundläggande kunskaper

Grundläggande kunskaper
Regeringen föreslår i en proposition till riksdagen att kraven på grundläggande kunskaper tas bort i de obligatoriska skolformerna för modersmålsundervisning i nationella minortetsspråk (samiska. romani, jiddisch, meänkilei och finska). Ändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2015. Läs mer på Regeringens hemsida