Icon 01 Icon 02 Icon 03 Icon 04 talbok ur Icon 05 fif nationella-minoriteter
Skriv ut

Politiken räddade språket

Politiken räddade språket
Sydsamiskan lever vidare mot alla odds, tack vare den nya minoritetspolitiken. Det går att få språk som nästan slutat talas att vitaliseras. Det är sydsamiskan ett exempel på: allt fler unga använder i dag språket. 2000-talets nya minoritetspolitik är förklaringen till vitaliseringen, visar språkvetarenLeena Huss i en nyligen avslutad studie finansierad av Riksbankens Jubileumsfond. Läs mer
Skriv ut

Steget från förberedelseklass en utmaning för nyanlända

Steget från förberedelseklass en utmaning för nyanlända
Nyanlända elever tycker inte att ämnena i sig är svåra men både ämnesspecifika begrepp och vardagsuttryck ställer till problem. Lärarna glömmer ofta att förklara dem, särskilt i så kallade vanliga klasser. Övergången till vanlig klass innebär också utanförskap och otrygghet. I en studie av 22 elever som gått i förberedelseklass belyser Monica Axelsson och Jenny Nilsson problematiken med…

Läs mer...

Skriv ut

Barnens olika språk berikar varandra

Barnens olika språk berikar varandra
Att besöka Solvädersbyns förskola i Biskopsgården i Göteborg är som att få en minilektion i världens språk. I det stora samlingsrummet bygger modersmålspedagogen Veronica Michael en järnvägsbana tillsammans med barnen och ser samtidigt till att de eritreanska barnen hänger med på både svenska och tigrinja. I ett annat rum pratar den flerspråkiga förskolläraren Servet Agaoglu turkiska med ett…

Läs mer...

Skriv ut

Skolspråk och lärande

Skolspråk och lärande
Lärande bygger på språk. Alla elever, oberoende av språkbakgrund, har rätt till en undervisning där de har möjlighet att utveckla skolspråket, samtidigt som de blir bekräftade i sin språkliga identitet. Hellre än att fråga sig varför det är viktigt med en bok om språkinriktad undervisning, kunde man fråga sig varför inte all ämnesdidaktik beaktar språkets roll för lärandet.…

Läs mer...

Skriv ut

Få kommunala satsningar mot skolsegregation

Få kommunala satsningar mot skolsegregation
Kommunerna kan förbättra elevernas måluppfyllelse och minska skillnaderna i kunskapsresultat mellan och inom sina skolor. Skolinspektionen har granskat hur 30 kommuner med stora socioekonomiska skillnader arbetar. De omfördelade endast en liten del av sina ekonomiska resurser för att förbättra barns och elevers förutsättningar i utsatta förskolor, fritidshem och skolor. Läs mer
Skriv ut

Språkets gåta

Språkets gåta
Paul Honkanen intervjuar forskare inom olika områden för att utreda vad ett språk är, hur tankar och språk hänger ihop och hur det går till när ett barn lär sig tala. Vi träffar bland andra Christer Platzack, professor i Nordiska språk, som menar att alla barn föds med en sorts inbyggd grammatik. Vi följer även med till ett…

Läs mer...