Icon 01 Icon 02 Icon 03 Icon 04 talbok ur Icon 05 fif nationella-minoriteter
Skriv ut

Information till nyanlända

Information till nyanlända
Nyanlända elever och deras föräldrar behöver information om hur skolväsendet fungerar i Sverige. Dessa broschyrer är framtagna för att skolor, kommuner, gode män och andra som kommer i kontakt med nyanlända ska kunna presentera en grundläggande bild av svenska skolan.Broschyrerna finns på arabiska, persiska, polska, somaliska och thailändska. Informationen är kortfattad och behöver kompletteras i möten eller på…

Läs mer...

Skriv ut

SR International

SR International
SR International är Sveriges Radios flerspråkiga kanal med uppdraget att informera om Sverige. SR International sänder nyheter och program på åtta språk i radion och på webben.
Sveriges Radio är ett icke-kommersiellt och politiskt oberoende public service företag med uppdraget att producera kvalitetsprogram som vänder sig till alla lyssnare, oberoende av ålder, kön, kulturell eller etnisk bakgrund. SR International…

Läs mer...

Skriv ut

Appen Google Översätt för iOS

Appen Google Översätt för iOS
Bryt igenom språkbarriärer med Google Översätt:
• Översätt text mellan fler än 70 språk
• Lyssna på dina översättningar i talad form
• Översätt tal och handskrift direkt
• Stjärnmärk användbara översättningar så att du snabbt kommer åt dem även när du är offline
• Visa ordboksresultat för enskilda ord och fraser
Översättning stöds mellan följande språk:
afrikaans, albanska, arabiska, armeniska, azerbajdzjanska, baskiska, bengali; bangla,…

Läs mer...

Skriv ut

Tv-produktion och radiosändningar på 30 olika språk

Tv-produktion och radiosändningar på 30 olika språk
Deutsche Welle (DW) är Tysklands utlandskanal, som erbjuder tv-, radio- och nätsändningar. TV-produktion finns i fyra språkvarianter, på tyska, engelska, spanska och arabiska, radiosändningar görs på 30 olika språk. TV-program görs på tyska först, varefter innehållet anpassas till de olika språkversionerna.
Motsvarigheter i andra länder är till exempel Radio France Internationale, BBC World Service, Voice of America och Radio…

Läs mer...

Skriv ut

Elever med utländsk bakgrund

Elever med utländsk bakgrund
Elever med utländsk bakgrund läser oftare vidare på högskolan jämfört med elever med svensk bakgrund. Drygt hälften, 53 procent, av alla elever med utländsk bakgrund som avslutade gymnasieskolan våren 2010 påbörjade studier på universitet eller högskola inom tre år, jämfört med 41 procent av eleverna med svensk bakgrund. Bland de olika gymnasieutbildningarna är det eleverna på de naturvetenskapliga…

Läs mer...

Skriv ut

Kunskap, språk och identitet

Kunskap, språk och identitet
Hur kan skolan stötta, så att fler elever når målen? Lgr 11 visar att lärare behöver arbeta språk- och kunskapsutvecklande i alla ämnen, men hur gör man det i praktiken? Att förändra sitt arbetssätt kräver kompetensutveckling och är inte gjort i en handvändning. Men många forskare och skolor kan berätta om förhållningssätt som fungerar och som även gynnar…

Läs mer...