Icon 01 Icon 02 Icon 03 Icon 04 talbok ur Icon 05 fif nationella-minoriteter
Skriv ut

Språk och identitet

Språk och identitet
"Språk och identitet i undervisning – inga konstigheter" handlar om hur man i undervisning kan skapa förutsättningar för en inkluderande och språkstödande skola. Författarna beskriver och ger exempel på hur lärande kan ske i elevers vardag i och utanför skolan. De visar hur lärare kan planera och genomföra undervisning på ett sådant sätt att alla elevers möjligheter till…

Läs mer...

Skriv ut

Rum för språkutveckling

Rum för språkutveckling
"Rum för språkutveckling", den nordiska konferensen inom ramen för nordiska ministerrådets samarbete, ägde rum den 2 oktober i Stockholm. Syftet med konferensen var att genomföra ett erfarenhetsutbyte kring långsiktigt arbete med framgångsfaktorer för elevers språk och kunskapsutveckling. Målgruppen var beslutsfattare, skolledare och lärare med intresse för pedagogisk utveckling, skolutveckling och utvecklingspolitik.
Här nedan hittar du några korta beskrivningar…

Läs mer...

Skriv ut

Konferens för modersmålslärare

Konferens för modersmålslärare

Skolverket inbjuder modersmålslärare till en konferens som kommer att äga rum den 30-31 oktober i Västerås. Syftet med konferensen är att ge deltagarna information om de nya uppdrag och satsningar som är aktuella inom området samt presentera ”Bedömningsstöd för betygssättning i ämnet modersmål”. Under konferensen ges också information om IT i modersmålsundervisningen samt det som är aktuellt och…

Läs mer...

Skriv ut

Nyanlända

Nyanlända
Syftet med seminarieserien är att ta del av aktuell forskning och praktiska exempel från olika skolverksamheter med fokus på nyanländas lärande.
Under 2014 planerar Skolverket att erbjuda olika kompetensutvecklingsinsatser för skolans personal med fokus på nyanländas lärande. Läs mer
Skriv ut

Studiehandledning på modersmål

Studiehandledning på modersmål

Skolverket arrangerar en webbsänd föreläsning, ett s.k. webbinarium, om studiehandledning i modersmål. Webbinariet kommer att lyfta idéer och förslag på hur skolor kan organisera studiehandledningen för att stödja kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever.

Målgrupp

Rektorer och lärare på grund- och gymnasieskola som arbetar med organisering av och samverkan med studiehandledare och övrig personal med intresse av att utveckla studiehandledningen…

Läs mer...

Skriv ut

Fler ska få läsa nationella minoritetsspråk

Fler ska få läsa nationella minoritetsspråk
Regeringen tänker avskaffa kravet på grundläggande kunskaper för att läsa finska, samiska, meänkilei, romani chib och jiddish som modersmål. I höstens budgetpropositionen avsätts pengar för att Skolverket ska ta fram förslag till kursplaner för de fem språken från nybörjarnivå. Under hösten 2013 kommer regeringen att ta fram förslag på ändringar i skollagen. En lagändring skulle kunna träda i…

Läs mer...