Icon 01 Icon 02 Icon 03 Icon 04 talbok ur Icon 05 fif nationella-minoriteter
Skriv ut

Bidrag för ökad undervisningstid

Bidrag för ökad undervisningstid
Det finns medel kvar och huvudmän kan ansöka om bidrag senast den 1 november 2013. Bidraget är till för huvudmän, som har nyanlända elever i årskurs 6-9, och som deltar i försöksverksamheten. Syftet är att nyanlända elever ska få mer tid till undervisning i svenska eller svenska som andraspråk. Undervisningen ska stärka elevernas kunskaper i svenska språket. Läs…

Läs mer...

Skriv ut

Gymnasieinformation på flera språk

Gymnasieinformation på flera språk
Vilka gymnasieprogram kan man välja mellan? Med nationellt program menas att innehållet på programmet är detsamma på alla skolor. Utöver de nationella programmen finns fem introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Korta texter om varje nationellt program och introduktionsutbildningen finns översatta till 15 olika språk. Du hittar översättningarna i högerspalten på varje programs sida.…

Läs mer...

Skriv ut

Språk och identitet

Språk och identitet
"Språk och identitet i undervisning – inga konstigheter" handlar om hur man i undervisning kan skapa förutsättningar för en inkluderande och språkstödande skola. Författarna beskriver och ger exempel på hur lärande kan ske i elevers vardag i och utanför skolan. De visar hur lärare kan planera och genomföra undervisning på ett sådant sätt att alla elevers möjligheter till…

Läs mer...

Skriv ut

Rum för språkutveckling

Rum för språkutveckling
"Rum för språkutveckling", den nordiska konferensen inom ramen för nordiska ministerrådets samarbete, ägde rum den 2 oktober i Stockholm. Syftet med konferensen var att genomföra ett erfarenhetsutbyte kring långsiktigt arbete med framgångsfaktorer för elevers språk och kunskapsutveckling. Målgruppen var beslutsfattare, skolledare och lärare med intresse för pedagogisk utveckling, skolutveckling och utvecklingspolitik.
Här nedan hittar du några korta beskrivningar…

Läs mer...

Skriv ut

Konferens för modersmålslärare

Konferens för modersmålslärare

Skolverket inbjuder modersmålslärare till en konferens som kommer att äga rum den 30-31 oktober i Västerås. Syftet med konferensen är att ge deltagarna information om de nya uppdrag och satsningar som är aktuella inom området samt presentera ”Bedömningsstöd för betygssättning i ämnet modersmål”. Under konferensen ges också information om IT i modersmålsundervisningen samt det som är aktuellt och…

Läs mer...

Skriv ut

Nyanlända

Nyanlända
Syftet med seminarieserien är att ta del av aktuell forskning och praktiska exempel från olika skolverksamheter med fokus på nyanländas lärande.
Under 2014 planerar Skolverket att erbjuda olika kompetensutvecklingsinsatser för skolans personal med fokus på nyanländas lärande. Läs mer