Icon 01 Icon 02 Icon 03 Icon 04 talbok ur Icon 05 fif nationella-minoriteter
Skriv ut

Hedersomnämnanden 2013

Hedersomnämnanden 2013
Lärarna på Trollbacksskolan har, i samarbete med lärarna på Centrum för tvåspråkighet, Västerås fått ett hedersutnämnande från Skolverket. Utnämnande sker med anledning av skolans europeiska kvalitetsutmärkelse för språkundervisning 2013.
Juryns motivering: "Trollbackaskolan samt Centrum för tvåspråkighet får ett hedersomnämnande för sitt arbete med att organisera och skapa möjligheter för klasslärare och modersmålslärare att samarbeta i gemensamma projekt och teman.…

Läs mer...

Skriv ut

Utvärdering och frågor

Utvärdering och frågor
I denna artikel hittar du utvärderingen från Skolverkets konferens som ägde rum i Västerås den 30-31 oktober. Under konferensen skickades också sms frågor till inbjudna föreläsare. Nedan kan du läsa vilka frågor som ställdes samt alla svar. Vill du veta ännu mer om konferensen, särskilt vad som behandlades den 31 oktober, så går gärna in på de olika…

Läs mer...

Skriv ut

Språkstudier får hjärnan att växa

Språkstudier får hjärnan att växa
Vid Försvarets tolkskola lär sig unga rekryter ett nytt språk i ett rasande högt tempo. Genom att mäta deras hjärnor före och efter språkträning har en grupp forskare haft en nästan unik möjlighet att observera vad som händer med hjärnan när vi på kort tid lär oss ett nytt språk. Läs mer
Skriv ut

Modersmålet är den viktigaste grunden

Modersmålet är den viktigaste grunden
Se en längre intervju med psykologiprofessorn Richard Clément, chef för institutet för flerspråkighetsforskning i Ottawa, Kanada.
De flesta människor i världen är minst tvåspråkiga och allt fler länder är också flerspråkiga, bland dem Sverige. Globaliseringen brukar anges som en förklaring, men det finns även en ökad medvetenhet om modersmålets betydelse. Fler och fler länder erkänner nu också mer…

Läs mer...

Skriv ut

Kommentarmaterial till kunskapskraven i modersmål

Kommentarmaterial till kunskapskraven i modersmål
Från och med höstterminen 2011 sätter lärare betyg med hjälp av de nya kunskapskraven i läroplanen. Syftet med det här materialet är att ge lärare stöd i hur de kan resonera när de bedömer elevers kunskaper utifrån kunskapskraven. I materialet presenteras en mängd bedömningar som verksamma lärare har gjort av autentiska elevexempel. Bedömningen utgår från de så kallade…

Läs mer...

Skriv ut

November 2013

November 2013
Under november 2013 kommer det att arrangeras tre språkkonferenser för modersmålslärare i dari, serbiska och assyriska/ syriska.
Målet med möten på nätet och på konferenserna är att modersmålslärare ska finna stöd i sitt arbetet med modersmål i förskola, modersmålsundervisning och studiehandledning i skolan. Mer information om innehållet och…

Läs mer...