Icon 01 Icon 02 Icon 03 Icon 04 talbok ur Icon 05 fif nationella-minoriteter
Skriv ut

Mitt bästa språkminne

Mitt bästa språkminne
I samband med Europeiska språkåret 2001 ville Europarådet och EU uppmärksamma språk genom att utse den 26 september till Europeiska språkdagen. Syftet var att lyfta fram språk och språkinlärning som någonting viktigt, intressant och roligt. Språkdagen (European Day of Languages) firas varje år den 26 september och i hela Europa organiseras hundratals evenemang för att fira språken: föreställningar,…

Läs mer...

Skriv ut

Webbinarier om språk och lärande

Webbinarier om språk och lärande
Skolverket bjuder under hösten in till tre webbinarier om språk och lärande ur ett andraspråksperspektiv för rektorer, lärare och studie- och yrkesvägledare som arbetar inom vuxenutbildningen. Webbinarierna riktar sig framförallt till dig som arbetar inom utbildning i svenska för invandrare eller inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. Läs mer
Skriv ut

Flera språk i förskolan

Flera språk i förskolan
 Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att öka förskolepersonalens kunskap om barns flerspråkiga utveckling. Som en del i uppdraget har Skolverket tagit fram detta stödmaterial som syftar till att öka förskolepersonalens kunskaper, inspirera och ge vägledning i arbetet med flerspråkighet i förskolan. Stödmaterialet är författat av Polly Björk-Willén, fil.dr. i tema Barn, universitetslektor i pedagogiskt arbete, Tünde Puskás,…

Läs mer...

Skriv ut

Stödmaterial för studiehandledning

Stödmaterial för studiehandledning
 "Studiehandledning på modersmål - att stödja kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever". Syftet med materialet är att ge stöd i hur man kan organisera och genomföra studiehandledningsinsatser på modersmål. Det syftar också till att fördjupa förståelsen kring flerspråkiga elevers lärande och visa hur man kan stödja elevernas kunskapsutveckling. Ladda ned stödmaterialet här
Skriv ut

Stressade lärare

Stressade lärare
De flesta lärare trivs i skolan men mer än varannan uppger att de är stressade. Bland de äldre eleverna tycker fler att det blivit svårare att få stöd i skolan och att undervisningen försämrats. Skolverkets rapport Attityder till skolan 2012 visar en negativ utveckling på flera centrala områden sedan den förra undersökningen 2009.
- De senaste åren har…

Läs mer...

Skriv ut

Digital kompetens

Digital kompetens
Filmade intervjuer med lärare och studiehandledare som gått kursen ”Digital kompetens för modersmålslärare” anordnad av UtvecklingsPorten i Sundsvall. Se filmer