Icon 01 Icon 02 Icon 03 Icon 04 talbok ur Icon 05 fif nationella-minoriteter
Skriv ut

Flerspråkighet i Förskolan - projekt

Flerspråkighet i Förskolan - projekt
 
Förskolepedagoger i fem kommuner samarbetar med varandra för att prova och utveckla flerspråkigt material och arbetssätt med hjälp av ny teknik. Projektet har pågått sedan mitten av oktober 2012 då vi träffades och gick igenom materialet. Resultaten redovisas under en inspirationsdag den 17 maj 2013 och dokumentation från dagen kommer läggas ut här.
 
Deltagare:
Botkyrka/Alby, Huddinge, Linköping, Stockholm/Kista-Rinkeby och…

Läs mer...

Skriv ut

Flerspråkiga barn i förskolan

Flerspråkiga barn i förskolan
Denna studie av Anne Kultti tar sig an frågan om flerspråkiga barns språkutveckling genom att studera förskolor som språkmiljöer men även mer generellt som miljöer för lärande och utveckling. För att förstå de villkor för lärande och utveckling som råder för många flerspråkiga barn i förskolan idag, används ett teoretiskt perspektiv som inkluderar interaktion, kommunikation, deltagande och redskap.…

Läs mer...

Skriv ut

Modersmålsundervisningens roll

Modersmålsundervisningens roll

En intressant och stimulerande läsning om modersmålets roll i den svenska skolan och i samhället i allmänhet. Rapporter skrivna av 7 modersmålslärare vid Språkcentrum, Göteborgs stad, i samarbete med Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet.

Läs mer

Skriv ut

Prata med unga om nätet - 8 tips på 12 språk

Prata med unga om nätet - 8 tips på 12 språk

Surfa Lugnt är en nätverksorganisation som arbetar för ökad trygghet och säkerhet på nätet. Syftet är att bejaka det positiva som finns i ungas liv på nätet som engagemang, kommunikation och kunskapsutbyte, och samtidigt ge vuxna mer kunskap att hantera fallgroparna på internet som till exempel mobbning och integritetsfrågor.

Läs mer...

Skriv ut

Studiehandledning på elevens modersmål är viktigt

Studiehandledning på elevens modersmål är viktigt

För att ta till sig kunskap måste man behärska språket som man blir undervisad på. Dessutom går det bättre om man omges av lärare som tror att man kan lyckas. Det är den grundläggande tanken i modellklasskonceptet där 6B på Dammhagskolan i Landskrona ingår. "Det är så lätt att en elev inte vågar fråga och hamnar på efterkälken.…

Läs mer...

Skriv ut

Språk i all ämnen

Språk i all ämnen

Språk och kunskapsutveckling hänger tätt ihop. Därför är frågor om språk frågor för alla lärare. På Skolverkets hemsida kan man se en film med Åsa of Geijerstam, Uppsala universitet, som föreläser om ”Språk i alla ämnen.” Filmen (del 2) är ca 10 minuter lång och finns i högermarginalen på Skolverkets webbsida om språk i alla ämnen. Läs…

Läs mer...