Icon 01 Icon 02 Icon 03 Icon 04 talbok ur Icon 05 fif nationella-minoriteter
Skriv ut

Modersmålet är den viktigaste grunden

Modersmålet är den viktigaste grunden
Se en längre intervju med psykologiprofessorn Richard Clément, chef för institutet för flerspråkighetsforskning i Ottawa, Kanada.
De flesta människor i världen är minst tvåspråkiga och allt fler länder är också flerspråkiga, bland dem Sverige. Globaliseringen brukar anges som en förklaring, men det finns även en ökad medvetenhet om modersmålets betydelse. Fler och fler länder erkänner nu också mer…

Läs mer...

Skriv ut

Kommentarmaterial till kunskapskraven i modersmål

Kommentarmaterial till kunskapskraven i modersmål
Från och med höstterminen 2011 sätter lärare betyg med hjälp av de nya kunskapskraven i läroplanen. Syftet med det här materialet är att ge lärare stöd i hur de kan resonera när de bedömer elevers kunskaper utifrån kunskapskraven. I materialet presenteras en mängd bedömningar som verksamma lärare har gjort av autentiska elevexempel. Bedömningen utgår från de så kallade…

Läs mer...

Skriv ut

November 2013

November 2013
Under november 2013 kommer det att arrangeras tre språkkonferenser för modersmålslärare i dari, serbiska och assyriska/ syriska.
Målet med möten på nätet och på konferenserna är att modersmålslärare ska finna stöd i sitt arbetet med modersmål i förskola, modersmålsundervisning och studiehandledning i skolan. Mer information om innehållet och…

Läs mer...

Skriv ut

Språk och kreativitet

Språk och kreativitet

Söndag den 24 november 2013 pratar den tysk-ryska författaren Olga Martynova om språk och kreativitet på Berns salonger. Hon medverkar i ett program under temat Mother Tongue in the Creative Processsom anordnas av Föreningen för judisk kultur i Sverige. Programmet bjuder på samtal med förrfattare som skriver på språk som inte är deras modersmål. De undersöker modersmålets roll i…

Läs mer...

Skriv ut

Konferens för modersmålslärare

Konferens för modersmålslärare
20 % av alla elever i Sverige har ett annat modersmål än svenska. Och fler lär det bli, inte minst med tanke på det ökande antalet nyanlända. Det stod klart när Skolverket för första gången samlade över 600 modersmålslärare från hela Sverige till konferens i Västerås 30 – 31 oktober.
- Ni är nyckelpersoner för dessa elever, inte…

Läs mer...

Skriv ut

Bidrag för ökad undervisningstid

Bidrag för ökad undervisningstid
Det finns medel kvar och huvudmän kan ansöka om bidrag senast den 1 november 2013. Bidraget är till för huvudmän, som har nyanlända elever i årskurs 6-9, och som deltar i försöksverksamheten. Syftet är att nyanlända elever ska få mer tid till undervisning i svenska eller svenska som andraspråk. Undervisningen ska stärka elevernas kunskaper i svenska språket. Läs…

Läs mer...