• Icon 02

  • Icon 03

  • Icon 04

  • ur
  • wikipedia

文体教学法

文体教学法

        Enligt forskning lär man sig språket bäst om det sker samtidigt med annan inlärning och intresset för genrepedagogik därför växer i den svenska skolan.

根据最新研究结果,专家认为学习语言最好的方法是同时进行其他学习。基于这原因文体教学法可以为教师提供发展语言与学科教学并进的工具。方法有助于学生发现不同的语言模式如何使用在不同的文体中。如写实验报告应使用何种文体,写故事时又何用哪一种文体。这种教学法也很适用于母语教学。更多关于这种教学法的使用,可参看下列网页:

http://www.ur.se/Tema/Genrepedagogik-i-Rinkeby/Vad-ar-genrepedagogik

http://www.andrasprak.su.se/om-oss/vanliga-fr%C3%A5gor/grundskola/vad-%C3%A4r-genrepedagogik-1.96361

http://bjornkindenberg.tumblr.com/post/3448789171/att-komma-igang-med-genrepedagogik-i-10-steg

http://www.slideshare.net/miokarlernas/cirkelmodellen-fr-genrebaserad-undervisning

http://webapps2.malmo.se/pedagogmalmo/theme_blog/genrepedagogik-pa-kroksbacksskolan/

 

 

谜样的语言

谜样的语言

Paul Honkanen intervjuar forskare inom olika områden för att utreda vad ett språk är, hur tankar och språk hänger ihop och hur det går till när ett barn lär sig tala.

保罗采访在不同的领域研究人员以弄清楚语言是什么,思想和语言是如何相互关联的,及当孩子学说话时会发生什么。我们访问了Christer Platzack斯堪的纳维亚语言教授相信所有孩子生来就具有某种内置的语法我们也参观一个在里斯本语言实验室,他们成功地创造出一个机器人,"奇科",会像一个孩子一样可以学会倾听,说话和模仿看电影移民学生

移民学生

Elever med utländsk bakgrund läser oftare vidare på högskolan jämfört med elever med svensk bakgrund.

 
移民背景的学生瑞典背景的学生更多的时候会继续大学教育在2010年春季完成中学教育的学生有53%刚刚超过一半的移民学生,会在中学毕业后三年内开始了他们大学或专上教育,相比之下只有41%瑞典背景学生高中毕业后直接读上了大学的高中毕业生里以学自然科学专业的学生较多。总计2012年春季中学毕业的学生,有22%继续接受高等教育,其中80%学生是自然科学专业的技术和社会科学专业中,大概五个中有三个会 继续大专教育接受高等教育比例最低的职业培训教育如能源建筑和汽车专业。可参阅

国际图书馆

国际图书馆

Internationella biblioteket ingår i Stockholms stadsbibliotek och ligger på Odengatan 59, mitt i centrala Stockholm. Internationella biblioteket fungerar nämligen som lånecentral för landets alla bibliotek.

 

位于斯德哥尔摩市中心Odensgatan59号的国际图书馆,递属于斯德哥尔摩公共图书馆。如你因住瑞典的其他城市,而没能亲自到那里可以求助于所在地的图书馆他们可以帮助你从国际图书馆订借图书国际图书馆充当全国所有图书馆的借贷中心

国际图书馆有
- 超过100种语言的
200 000册图书。
- 能帮助你的图书馆管理员。
- 适合
儿童和成人阅读的小说非小说类图书。
- 字典和百科全书 - 报纸和杂志。
- 视频。
- 可借回家的来自世界各地的
音乐盘。
-
计算机,可上网和文字处理。
- 访问各种数据库 - 节目及展览。
可参看图书馆网站。

Video Gallery