Hrvatski jezik

Ispis

on .

Pomoć na materinjskom jeziku

Pomoć na nastavi na materinjskom jeziku je važna ("studiehandledning")

(Isječak iz tiska "Alfa")

Za stjecanje znanja mora se vladati jezikom na kojem se predavanje sluša. Osim toga, dobro je ako ste okruženi učiteljima koji vjeruju da ćeš uspjeti. To je osnovna zamisao koncepta modela gdje je razred 6B, Dammhag škole u Landskroni uključen. "Lako bude da se učenik ne usudi pitati i na taj način izostaje. Zbog toga je vodič fantastičan i jača učenikovo samopouzdanje , kaže Jessica Hyrefelt koja je učiteljica srednjih razreda osnovne škole iz smjera društvenih predmeta (SO) i švedskog - kao drugog jezika (SVA).

De har färre svensklektioner men mer svenska inom ramen för andra ämnen – och höga förväntningar på att eleverna kan lyckas. Dammhagskolan utgår från forskning när de tar ett helhetsgrepp i undervisningen i svenska och svenska som andraspråk.

Tankarna bakom modellklasskonceptet kommer från Utsikter, ett kommunalt utvecklingsarbete som ska stärka framtidsutsikterna för barn i socio-ekonomiskt utsatta grupper. Modellklasser finns nu på fem skolor i Landskrona och Helsingborg. Där utgår man från de nordamerikanska forskarna Thomas och Collier. Från deras forskning har man valt ut fem faktorer som visat sig vara framgångsrika för att elever med ett annat modersmål ska lyckas nå målen i skolan: undervisning på modersmålet, undervisning i det nya språket, höga förväntningar på eleverna, ett sociokulturellt förhållningssätt och ett bra samarbete med elevernas föräldrar.

Jessica Hyrefelt har jobbat på Dammhagskolan i tretton år. Hon säger att hon stortrivs. "Drygt 95 procent av eleverna här har annat modersmål än svenska. Många är relativt nyanlända. Har man börjat jobba i den miljön, är det svårt att byta. Som lärare blir man ofta viktig i elevernas liv, det blir starka relationer."

Förutom Jessica Hyrefelt, som är klasslärare, finns tre modersmålslärare utspridda bland bänkarna: en i arabiska, en i albanska och en i kurdiska. De finns med på några lektioner varje vecka och stöttar i den ordinarie undervisningen. Metoden kallas studiehandledning och är en del av modellklasskonceptet.

Läs mer i tidningen Alfa om hur man arbetar på Dammhagsskolan i Landskrona.

Ispis

on .

45.obljetnica

45.OBLJETNICA

Dani od 11. do 17. ožujka, svake godine, proglašavaju se Danima hrvatskoga jezika, a u povodu obljetnice Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskoga književnog jezika (iz 1967. godine).

http://www.youtube.com/watch?v=WHrzocMb0nk&feature=player_embedded

Hrvatski jezik

Nigde v svetu takvoga jezika ni,
kak v Lepoj našoj ga imamo mi.
Uz Dravo naš se kaj daleko ori
jer jednoga narječja on v Hrvatskoj tvori.

Čim za bregove hrvatske usnulo sunce padne
što nam ljepotu našeg jezika dadne.
U gradovima silnim hrvatskog jezika nije
bez štokavskog se narječja
čak ni ponosan barjak ne vije.

Doli, gdi veli su naši škoji,
pisma se čakavska po cilem mistu poji.
jazika nagega vsako dite voli,
svak pomorac dvigne jidra
i Bogu se na jaziku milom pomoli.

Ana Rabuzin, 2. d

 

Ispis

on .

E-tecaj hrvatskog

 

Imate li prijatelje, rodbinu ili znance koji bi htjeli učiti hrvatski jezik?

 

Hrvatska matica iseljenika, Sveučilište u Zagrebu i Sveučilišni računski centar SRCE organiziraju u prvoj polovici 2012. godine dva e-tečaja hrvatskoga jezika za početnu razinu učenja. Tečajevi su namijenjeni osobama koje hrvatski jezik ne znaju ili znaju samo osnove hrvatskoga. 

 

ZIMSKI HiT-1: 16. siječnja - 8. travnja 2012.

 PROLJETNI HiT-1: 2. travnja - 24. lipnja 2012.

 

 Detaljne informacije:

Ispis

on .

Hrvatski jezik

Moj jezik - Hrvatski jezik

Pišite o svom jeziku, šaljite nam svoje stihove!

                                                glagoljica

                                                                                                   

Moj jezik

Ja imam svoj jezik

I unutar tog jezika još mojiji

Dio je svih jezika

Dio smo svih jezika

ali pogovaramo svojim, kojem pripadamo

Star je kao i mi sami

Korijen mu se gubi u vremenima

Cvijet se njegov drži na suncu

I opire se vjetrovima

Jest i raste

On je višemilenijska biljka

Na kraju će urasti u samo nebo

(i u svevremenost)

I ostaviti nas ondje

 

Milivoj Slaviček

------------------------------------------------------------------------------

Hrvatski jezik

Nigde v svetu takvoga jezika ni,

kak v Lepoj našoj ga imamo mi.

Uz Dravo naš se kaj daleko ori

jer jednoga narječja on v Hrvatskoj tvori.

 

Čim za bregove hrvatske usnulo sunce padne

što nam ljepotu našeg jezika dadne.

U gradovima silnim hrvatskog jezika nije

bez štokavskog se narječja

čak ni ponosan barjak ne vije.

 

Doli, gdi veli su naši škoji,

pisma se čakavska po cilem mistu poji.

jazika našega vsako dite voli,

svak pomorac dvigne jidra

i Bogu se na jaziku milom pomoli.

 

Ana Rabuzin, 2. d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ispis

on .

Predavanje :Veleposlanik Vladimir Matek

veleposlanik.jpegIako je po struci liječnik, veleposlanik Vladimir Matek prvu je polovicu svog radnog vijeka proveo kao novinar, a drugu u hrvatskoj diplomatskoj službi. Pasionirani čitač svega što mu dospije u ruke, on je još u djetinjstvu bio opčaran Zagorkinim načinom pripovijedanja i prikazivanja nacionalne povijesti. Kasnije je, radeći u novinama, od starijih kolega puno slušao o Zagorki kao prvoj hrvatskoj i jednoj od prvih europskih novinarki: svi su o njoj govorili s najvećim poštovanjem.