• Icon 02

 • Icon 03

 • Icon 04

 • ur
 • wikipedia

Bildtema

Vad är Bildtema?

bildtemanbildtema250Bildtema är en flespråkig interaktiv bildordbok med illustrationer och ljud på svenska och flera andra språk. Bildordboken är kategoriserad i olika huvudområden och varje huvudområde är i sin tur indelade i underområden. Du klickar på områdets namn för att komma till innehållet. Vill du återgå till startsidan klickar du på husikonen i det övre högra hörnet på sidan. Man kan växla mellan språken genom att klicka på språknamnet.

Что такое Bildtema - Тематические картинки?
Тематические картинки – это многоязычный и интерактивный словарь, состоящий из иллюстраций. К каждой иллюстрации прилагается звуковое произношение как на шведском так и на других языках. Тематические картинки собраны по основным темам, как например, одежда, природа, ландшафт, физкультура и спорт, млекопитающие и насекомые. Основные темы делятся, в свою очередь, на подтемы.
Чтобы попасть на основное содержание, Вы нажимаете на название Bildtema. Для возврата назад, нажмите на значок "дом" в правом верхнем углу страницы. Вы можете переключаться между языками, нажав на нужный вам язык.


Varför Bildtema?

 • Främjar och stödjer begreppsförståelse och begreppsinlärning
 • Uttal presenteras för varje ord på flera språk
 • Utökar ordförråd
 • Stödjer flerspråkig begreppsutveckling
 • Är en hjälp vid läxläsning
 • Främjar språk- och kunskapsinlärningen hos flerspråkiga elever
 • Ett bra verktyg i arbetet med dyslexielever /barn med särskilda behov
 • В чем особенности Bildtema - Тематические картинки?
 • • Развивает и поддерживает осмысленное понятие изучаемых слов и осмысленное обучение языку;
  • Произношение представлено ​​для каждого слова и на нескольких языках;
  • Расширяет словарный запас;
  • Поддерживает многоязычное концептуальное развитие;
  • Является помощью в выполнении учебных заданий
  • Развивает язык и помогает в приобретении знаний у учащихся с двумя и более языками.
  • Полезное пособие в работе с учениками с дислексией / детьми с особыми трудностями

 Bygg din egen Bildtema!cd-arrow

 
Du bockar för de språk du vill använda och trycker sedan på knappen Kör!