Film om samiskt perspektiv

Film om samiskt perspektiv

Filmen ger exempel på hur lärare utifrån kursplanerna i olika ämnen kan planera och genomföra undervisning med ett samiskt perspektiv i både sameskolan och integrerad samisk undervisning. Länk till sida där du kan se filmen.

Att diskutera

Att diskutera

För att ge urfolket samerna förutsättningar att bibehålla och utveckla sin kultur är det viktigt att samers barn får en utbildning som ger utrymme för dem att bejaka olika aspekter av sin samiska identitet. Diskussionsunderlaget syftar till att stödja lärare i att självständigt eller tillsammans med kollegor reflektera över hur samisk inriktning eller samiska inslag kan omsättas i en…

Läs mer

Strindberg på samiska

Strindberg på samiska

Ett drömspel, av Strindberg, har Podium tagit fram på nordsamiska (Niehkoèájálmasa). Det är nya moderna översättningar, och dramat går att använda som bokläsning såväl som till teater. Podium har även tagit fram boken Noveller på romani chib, med ett urval av noveller från August Strindbergs Giftas I-II. Samiska är representerat i med en novell, översatt speciellt för boken. Böckerna…

Läs mer

Läromedelsutveckling

Läromedelsutveckling

Fråga till modersmålslärare för nationella minoritetsspråk. 

Skolverket samordnar ett regeringsuppdrag för utveckling av nya läromedel för undervisning i nationella minoritetsspråk inom ämnet modersmål i grundskolan. Läromedlen ska vara klara till höstterminens start 2015. 

Läromedelsutvecklingen ska ske i samråd med och i samverkan med bl.a. modersmålslärare i nationella minoritetsspråk. Vi behöver höra vad du tycker för att…

Läs mer

Sámás muinna/Prata samiska till mig

Norska sametinget vill med den nystartade kampanjen #sámásmuinna (Prata samiska till mig) uppmuntra barn och unga att prata mer samiska, och att synliggöra och använda samiska på nya arenor. Man vill att språket ska synas och höras i sociala medier, på gatan, i skolan, på fjället och överallt där barn och unga lever.

Eai buot sámi mánát ja…

Läs mer

Giela muitalusat/ Giela giehto

Giela muitalusat/ Giela giehto

Projektet Giela muitalusat / Giela giehto är ett Interregprojekt där syftet är att intervjua unga och gamla om deras tankar kring det samiska språket. Man vill med projektet få fram hur samer i tre generationer använder språket och vilka möjligheter och önskemål som finns för de samiska språken.

Giela muitalusat/ Giela giehto- prošeakta lea ovttasbargoprošeakta Ájtte ja Árrana…

Läs mer