Icon 01Icon 02Icon 03Icon 04talbokurIcon 05nationella-minoriteter

En bra start i Sverige

En bra start i Sverige

 

Regeringen föreslår den 22 februari 2015 i ett PM: Utbildningspolitik för en bra start i Sverige, en rad satsningar som bl.a. har betydelse för elevers möjlighet till studiehandledning och modersmålsundervisning. Läs mer på regeringens hemsida.

Namn är viktiga för identiteten

Namn är viktiga för identiteten

Vad har olika namn för roll i språket för flerspråkiga personer? Det tittar man närmare på i projektet Det mångkulturella Sveriges onomastikon. Det mångkulturella Sveriges onomastikon är ett tvärvetenskapligt projekt som kombinerar namnforskning och andraspråksforskning. I projektet undersöks namnbruk, namnbildningar, namninlärning och relationen mellan ord och namn i språket hos olika grupper av flerspråkiga personer. Hittills har man…

Läs mer

Modersmålsdagen 21 februari

Modersmålsdagen 21 februari

Temat för 2015 års Modersmålsdag är "Inkludering genom och med utbildning – Språk spelar roll". Dagen instiftades 1999 med syftet att påminna om alla människors rätt att fritt tala och skriva sitt modersmål. Den firas världen över med olika aktiviteter som konferenser, konserter och seminarier. Det finns en ökad medvetenhet om att språk spelar en viktig roll i…

Läs mer

Statsbidrag

Statsbidrag

Huvudmän, de som driver förskolor och skolor, kan ansöka om bidrag för att utveckla verksamheter och fortbilda personal. Även organisationer, science center och andra verksamheter kan ansöka om bidrag. Syftet med alla bidragen är att ge barn och elever bättre förutsättningar för att lära sig och nå målen. Läs mer

Uppvärdera modersmålskunskaper

Uppvärdera modersmålskunskaper

Motion till riksdagen 2014/15:2531

"Modersmålsundervisningen har en egen kursplan och är därför inte meriterande. Om vi överhuvudtaget ska ha ett meritpoängssystem och premiera språkkunskaper vid antagning till gymnasieutbildning och till högskolan bör kunskaper som eleven tillägnat sig genom studier i modersmålet naturligtvis ska vara meriterande på samma sätt som moderna språk." Läs mer