Icon 01Icon 02Icon 03Icon 04talbokurIcon 05nationella-minoriteter

Nästan var fjärde elev är berättigad till modersmålsundervisning

Nästan var fjärde elev är berättigad till modersmålsundervisning

Läsåret 2014/15 rapporterades 225 497 grundskoleelever vara berättigade till modersmålsundervisning, vilket motsvarar nästan 24 procent av samtliga elever. Det innebär att andelen berättigade till modersmålsundervisning har ökat med 1 procentenhet jämfört med föregående läsår. För sex år sedan var andelen 18 procent.

Andelen av de berättigade eleverna som deltar i modersmålsundervisning är 56 procent, vilket är mer än…

Läs mer

Att identifiera svårigheter

Att identifiera svårigheter

Att alla lärare i skolan arbetar med det svenska skolspråket samtidigt som de arbetar med sitt eget ämne har länge varit påkallat. Vi följer hur Karin Rehman, lärare i svenska som andraspråk, handleder Teresia Brzokoupil i ett språkutvecklande arbetssätt. Teresia är högstadielärare i naturvetenskapliga ämnen på Trädgårdsstadsskolan i Botkyrka. Karin presenterar det så kallade cirkeldiagrammet som en modell.…

Läs mer

Regler för fjärrundervisning i skolan

Regler för fjärrundervisning i skolan

Fjärrundervisning i skolan har fram tills nu inte varit reglerad. Men nu införs regler om fjärrundervisning i skollagen som börjar gälla 1 juli 2015. Undervisningen får bara ske i några få utvalda ämnen som exempelvis moderna språk och modersmål. Innan fjärrundervisning erbjuds måste varje skolenhet ha gjort kraftfulla försök att rekrytera en behörig lärare. Läs mer  om beslutet…

Läs mer

Gemensamt ansvar

Gemensamt ansvar

Migrationsverket utvecklar sitt samarbete med åtta andra myndigheter för att underlätta för nyanlända att komma in i det svenska samhället. Nu ställer en rad myndigheter sig bakom en avsiktsförklaring om att öka samverkan inom migrations- och integrationsområdet. Läs mer

Skolböcker på flera språk

Skolböcker på flera språk

I år bygger Halmstads kommun upp ett modersmålsbibliotek. Det ska innehålla böcker och andra media för skolelever som har ett annat modersmål än svenska. Enligt barn- och ungdomsnämndens ordförande, Tove Bergman, kan det här förbättra elevernas skolresultat. Läs mer