Icon 01Icon 02Icon 03Icon 04talbokurIcon 05fifnationella-minoriteter

Filmer om nyanlända elevers lärande

Filmer om nyanlända elevers lärande

Har ni nyanlända elever på er skola? Se nya filmer och hitta inspiration för hur ni kan arbeta för elevernas skolframgång. Lyssna på forskare och hör hur olika skolor arbetar. Använd gärna filmerna som utgångspunkt i samtalen om ert systematiska kvalitetsarbete. Filmerna lyfter fram viktiga frågor om uppföljning av elevens resultat, roller, ansvar och organisation.

1. Nyanlända elevers…

Läs mer

Dagboksanteckningar väcker känslor

Dagboksanteckningar väcker känslor

Carla Jonsson berättar om sitt pilotprojektet: "Språkanvändning, flerspråkig litteracitet och identitetsskapande bland samiska ungdomar i Sverige". Syftet med studien är att undersöka hur samiska ungdomar använder samiskan i sin vardag och vilken betydelse språket har för deras identitet. Läs hela intervjun med Carla Jonsson

Utökad rätt till modersmålsundervisning

Utökad rätt till modersmålsundervisning

Elever som hör till de nationella minoriteterna kommer att få utökad rätt till modersmålsundervisning. Det betyder att ett nationellt minoritetsspråk ska kunna läsas som ett nybörjarspråk i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan. Eleven ska även ha möjlighet att fortsätta läsa språket på gymnasienivå. Ändringarna gäller från och med den 1 juli 2015. Läs mer

Stöd för de nationella minoritetsspråken

Stöd för de nationella minoritetsspråken

Institutet för språk och folkminnen har 3,5 miljoner kronor att fördela till stöd för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska. Syftet med bidraget är att ge enskilda personer bättre förutsättningar att tillägna sig och använda sitt nationella minoritetsspråk. Projektmedel fördelas till projekt som stärker läs- och skrivfärdigheter i minoritetsspråk och insatser för att öka kunskaper…

Läs mer

Språkrådets minoritetsspråkspris

Språkrådets minoritetsspråkspris

Vilken person eller organisation vill du se som mottagare av 2015 års minoritetsspråkspris? Var med och föreslå vem som ska bli 2015 års pristagare av minoritetsspråkspriset. Priset kommer att tilldelas en person eller organisation som gjort betydelsefulla insatser för minoritetsspråken i Sverige. Det kan till exempel gälla språkpolitiskt arbete, tolkning och översättning eller pedagogiskt arbete. Pristagaren utses av…

Läs mer

Information till nyanlända elever

Information till nyanlända elever

Skolverket har tagit fram en flerspråkig webbplats - Om svenska skolan - som kortfattat förklarar hur det svenska skolsystemet är uppbyggt. Språken är arabiska, persiska, polska, somaliska och thailändska. Här finns texter och filmer som på ett överskådligt sätt presenterar grunderna i det svenska skolsystemet. På webbplatsen finns filmer på de aktuella språken. Filmerna på engelska och franska…

Läs mer