Icon 01Icon 02Icon 03Icon 04talbokurIcon 05nationella-minoriteter

Behovsanalys användare och besökare Tema Modersmål

Nu har vi påbörjat de behovsanalyser som ska hjälpa oss att förstå vad ni som besöker Tema Modersmål vill förbättra och vad ni saknar. Tema Modersmåls redaktörer har under september månad bidragit med sina synpunkter och nu går vi vidare med skolledare och modersmålslärare.

Resultatet hittills har visat att Tema Modersmål är mycket högt värderat som källa för information, men kanske allra mest…

Läs mer

Ny utformning av Tema Modersmål är igång

Vi gör om Tema Modersmål. Kontaktperson är Mia Petersson. Under hösten 2015 publicerar vi information om utvecklingsarbetet som pågår. Besök följande sidor på Skolverket.se för att få aktuell information:

Rätten att utveckla sitt modersmål, lagar och regler

Modersmål

Nya kursplaner för nationella minoritetsspråk

Nationella minoritetsspråk

Nyanländas lärande

Fjärrundervisning

Flerspråkighet i förskolan

Om du har frågor kan du kontakta Mia Petersson på e-post…

Läs mer

Skolgång för nyanlända elever

Skolgång för nyanlända elever

Inspirationsmaterialet bygger på intervjuer med personer i kommuner, såväl på förvaltningsnivå som på skolnivå. Här finns exempel på hur några kommuner har valt att organisera mottagandet av nyanlända elever och hur de arbetar för att ge dem så goda förutsättningar som möjligt för lärande och skolgång. Intervjupersonerna ger sin egen bild av vad de tänker är viktiga förutsättningar…

Läs mer