Icon 01Icon 02Icon 03Icon 04talbokurIcon 05nationella-minoriteter

Chef & Ledarskap skriver om nyanlända elever

rektorer2Antalet nyanlända elever ökar och på många håll råder stor osäkerhet. Bakom varje siffra i statistiken finns ett barn med kunskaper, erfarenheter och drömmar. Men hur ska skolan kunna ge dem bästa möjliga start i det nya landet? Förskolechefer och rektorer kan göra stor skillnad: Genom att involvera alla lärare, samverka och etablera ett klimat där barnens brister inte står i fokus – utan deras tillgångar. Läs mer

 

Språkverkstaden ger snabbfil in i skolan

Skärpt lag ställer nya krav på rektorn

Kulturtolken blir familjernas språkrör

Nyanlända elever är hela skolans ansvar

Här får barnen lära sig bli elever

Så kan kunskaperna kartläggas