Icon 01Icon 02Icon 03Icon 04talbokurIcon 05nationella-minoriteter

Mångspråkighet

biblsistEnligt bibliotekslagen ska alla bibliotek, även skolbiblioteken, ägna särskild uppmärksamhet åt personer med andra modersmål än svenska. Det innebär bland annat att skol- och gymnasiebibliotek bör ge tillgång till litteratur på elevernas olika språk. Läs mer