Icon 01Icon 02Icon 03Icon 04talbokurIcon 05nationella-minoriteter

Samiska och meänkieli

kursJust nu går ett tjugotal personer som är kunniga i meänkieli eller samiska en snabbutbildning vid universitetet i Umeå för samiska eller Stockholms Universitet för meänkieli. Målet är att kunna jobba som modersmålslärare i de respektive språken. Läs mer