Icon 01Icon 02Icon 03Icon 04talbokurIcon 05nationella-minoriteter

Pristagare 2015

logo sprakradetPå Språkrådsdagen 6 maj 2015 delades Minoritetsspråkspriset ut till Sadeta Murić för hennes arbetet med att stärka flerspråkiga barns och elevers mångkulturella identitet. Läs mer