Icon 01Icon 02Icon 03Icon 04talbokurIcon 05nationella-minoriteter

Teckenspråk och tvåspråkighet

SPSMIntresset att forska om tvåspråkighet med kombinationen teckenspråk, talat och skrivet språk växer. Det visar sig bland annat i att fler och fler studier har publicerats. I takt med det ökade utbudet har professionella och intresserade efterfrågat en sammanställning av vetenskapliga studier inom forskningsområdet. Den här skriften syftar till att möta det behovet. "Teckenspråk, talat och skrivet språk" finns bara som nedladdningsbar pdf. Läs mer