Icon 01Icon 02Icon 03Icon 04talbokurIcon 05nationella-minoriteter

På väg mot ett andra språk

språkFör andraspråkselever kan det abstrakta språket i en faktatext sätta stopp för all inlärning. I Sollentuna International School har läraren Meta Hylén och hennes arbetslag utvecklat en metod för minutiös språkanalys och textbearbetning. Metoden aktiverar eleverna och gör dem till sina egna textproducenter. se/produkter/158705-barn-av-sitt-sprak-pa-vag-mot-ett-andra-sprakSe programmet