Icon 01Icon 02Icon 03Icon 04talbokurIcon 05nationella-minoriteter

Utökad rätt till modesmålsundervisning

Flerspr. i fokusFrån den 1 juli 2015 har elever som hör till de nationella minoriteterna utökad rätt till modersmålsundervisning. Det betyder bland annat att ett nationellt minoritetsspråk även ska kunna läsas som ett nybörjarspråk i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. I höst kommer lärarhandledningar och elevaktiviteter för lärare som ska undervisa minoritetsspråk för nybörjare.

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/06/regeringen-satsar-pa-undervisningen-i-modersmal-for-nationella-minoriteter/