Icon 01Icon 02Icon 03Icon 04talbokurIcon 05nationella-minoriteter

Behovsanalys användare och besökare Tema Modersmål

Nu har vi påbörjat de behovsanalyser som ska hjälpa oss att förstå vad ni som besöker Tema Modersmål vill förbättra och vad ni saknar. Tema Modersmåls redaktörer har under september månad bidragit med sina synpunkter och nu går vi vidare med skolledare och modersmålslärare.

Resultatet hittills har visat att Tema Modersmål är mycket högt värderat som källa för information, men kanske allra mest som en plattform för stödmaterial. Dessutom fyller konferenser en viktig funktion för nätverkande och fortbildning på ett nationellt plan.