Icon 01Icon 02Icon 03Icon 04talbokurIcon 05nationella-minoriteter

Webbplatsen Tema modersmål stängs ned 2018-01-02

Webbplatsen Tema modersmål kommer på grund av tekniska problem att stängas ned den andra januari 2018. Funktionaliteten på webbplatsen är inte längre fullständig och vi ger ingen support till besökare och användare. Vi publicerar inget nytt innehåll fram till andra januari 2018.  De texter som tagits fram av redaktörer för olika språk kommer att tas bort i samband med att webbplatsen stängs. Skolverket uppmanar därför alla som vill ha tillgång till material från sidorna att själva spara ned detta.

Resurserna Animationstema, Bildteman, Lexin online, samt Mattebegrepp, kommer att vara tillgängliga på Skolverket.se från hösten 2017.

Vi hänvisar lärare och studiehandledare som vill dela erfarenheter och idéer som rör modersmålsundervisning och studiehandledning, att starta egna grupper i sociala medier.