Icon 01Icon 02Icon 03Icon 04talbokurIcon 05nationella-minoriteter

Webbplatsen Tema modersmål stängs ned 2018-01-02

Webbplatsen Tema modersmål kommer att stängas ned den andra januari 2018. Beslutet grundar sig i att Skolverket inte har resurser för att kvalitetssäkra innehållet, som administreras av flera olika redaktörer på flera olika språk. Vi kan dessutom inte lösa de tekniska problem som den föråldrade plattformen medför. Funktionaliteten på webbplatsen är inte längre fullständig och vi ger ingen support till besökare och användare. Vi publicerar inget nytt innehåll fram till andra januari 2018.  
De texter som tagits fram av redaktörer för olika språk kommer att tas bort i samband med att webbplatsen stängs. Skolverket uppmanar därför alla som vill ha tillgång till material från sidorna att själva spara ned detta.

Resurserna Animationstema, Bildteman, Lexin online, samt Mattebegrepp, kommer att vara tillgängliga på Skolverket.se från hösten 2017.

Vi hänvisar lärare och studiehandledare som vill dela erfarenheter och idéer som rör modersmålsundervisning och studiehandledning, att starta egna grupper i sociala medier.

Under hösten 2017 anordnar vi kompetensutvecklande konferenser för modersmålslärare:
Inspirationsdag digitala resurser för modersmålslärare,
Inspirationsdag språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt inom modersmålsundervisning,
se Skolverkets kalendarium

Under våren 2018 anordnar vi utbildningar för studiehandledare:
Studiehandledning på modersmål