Här sorteras artiklar i alfabetisk ordning enligt artikelnamn.

Åberg, Leif Världens fest i Sverige

Åberg, Leif   Världens fest i Sverige

 

I boken presenteras 28 fester och högtider som firas i dagens Sverige – berättelser om livets, årstidernas och religionernas fester, men också karnevaler och skiftande kulturella sedvänjor. Här ges historisk bakgrund, fakta och tips om hur man kan arbeta med olika högtider i klassrummet. Världens fest har också en egen webbplats som vänder sig direkt till barnen.…

Läs mer

Barn utvecklar sitt språk

Barn utvecklar sitt språk

Louise Bjar, Caroline Liberg (red). Femton praktiker och forskare diskuterar barns språkutveckling med fokus på förskoleåldern och de tidiga skolåren. Flerspråkighet och svenska som andraspråk tas upp ur många olika aspekter. Vikten av en positiv attityd till alla barnens språk betonas liksom tillgången till barnböcker i hemmet.

 

läs mer här

Bozarslan, Aycan - Möte med mångfald

Bozarslan, Aycan -  Möte med mångfald

- förskolan som arena för integration. Förskolan är en naturlig integrationsplats för föräldrar, barn och personal. Många barn och föräldrar möter här det svenska samhället för första gången. Boken beskriver möten och situationer och ger goda råd som leder till eftertanke. Författaren är kurdiska med turkisk lärarutbildning i botten. I Sverige har hon lång erfarenhet som förskollärare i…

Läs mer

Ellneby, Ylva Pedagoger mitt i mångfalden

Ellneby, Ylva   Pedagoger mitt i mångfalden

- att möta barn från andra kulturer i förskolan. I boken beskrivs olika metoder att arbeta med barn från andra kulturer. Barnen har ofta svåra upplevelser bakom sig och andra referensramar än vi är vana vid. Här behandlas också grunderna för barns andraspråksinlärning och hur modersmålets grammatik påverkar inlärningen av svenska. Ylva Ellneby har under tio år arbetat…

Läs mer

Fox, Mem - Läsa högt

Fox, Mem - Läsa högt

- en bok om högläsningens förtrollande verkan. Mem Fox är en älskad barnboksförfattare som under många år arbetat med barns läs- och skrivutveckling. Med mängder av roliga exempel berättar hon om varför och hur man läser högt, inspirerar barn att vilja läsa själva och hjälper dem att förebygga läshinder.

Isaksson, Britt och Hallonsten, Sven - Världens

Isaksson, Britt och Hallonsten, Sven -  Världens
barnboksförfattare. En inspirerande bok med korta porträtt av 37 välkända barnboksförfattare och illustratörer från Afrika, Asien, Latinamerika och Mellanöstern. Artiklar av experter från Indien, Kina, Palestina/Egypten, Sydafrika och Venezuela kompletterar. Rikt illustrerad.

Jederlund, Ulf - Musik och språk

Jederlund, Ulf -  Musik och språk

Musik och Språk är en tvärvetenskaplig bok som handlar om barns språkliga och musikaliska utveckling, och om hur dessa hänger samman och påverkar varandra. Boken beskriver tidig kommunikationsutveckling, prosodins betydelse för språket och musikens betydelse för lärande och hälsa i stort.
I en omarbetad och utökad upplaga diskuterar författaren också musik och språk ur evolutionsperspektiv: Varför är vi…

Läs mer

Ladberg, Gunilla - Barn med flera språk

Ladberg, Gunilla - Barn med flera språk

: tvåspråkighet och flerspråkighet i familj, förskola, skola och samhälle. Gunilla Ladberg är fil dr i pedagogik, författare och föreläsare. Enkelt och vardagsnära om språkinlärning och flerspråkighet för föräldrar och personal i förskola och skola.

Lunneblad, Johannes - Den mångkulturella

Lunneblad, Johannes -  Den mångkulturella

förskolan. Motsägelser och möjligheter. Genom arbetet i förskolan ska varje barn få möjlighet att känna delaktighet i sin egen kultur och utveckla känsla och respekt för andra kulturer. Författaren har gjort i en studie på en förskola och ger exempel från vardagliga situationer.

.

Pärlor på svenska

Pärlor på svenska

av Andersson, Fia, Löthagen, Annika och Sohlgren, Karin. I denna bok presenteras 350 skönlitterära "pärlor" lämpliga att användas i förskolan, skolan och på fritiden av barn och ungdomar med ett annat modersmål än svenska. I de inledande metodkapitlen ger författarna exempel på hur man kan arbeta praktiskt med inspiration från böcker och berättande. De redogör även för andras…

Läs mer

Westerlund, Mallo - Musikspråka i förskolan

Westerlund, Mallo - Musikspråka i förskolan

Det räcker inte med att bara prata med barnen för att stimulera deras språkutveckling. Man måste mötas i en aktiv handling - då kommer förståelsen - i lek och musik. Så kan man utveckla tanken, begreppsbildningen och fantasin på ett lustfyllt sätt. Mallo Westerlund arbetar som språk- och musikpedagog inom förskolan i Tensta. Det finns även en video…

Läs mer