Pedagoger delar med sig av idéer och resurser.

Här sorteras artiklar i alfabetisk ordning enligt artikelnamn.

Flerspråkighet i Förskolan - projekt

Flerspråkighet i Förskolan - projekt
 
Förskolepedagoger i fem kommuner samarbetar med varandra för att prova och utveckla flerspråkigt material och arbetssätt med hjälp av ny teknik. Projektet har pågått sedan mitten av oktober 2012 då vi träffades och gick igenom materialet. Resultaten redovisas under en inspirationsdag den 17 maj 2013 och dokumentation från dagen kommer läggas ut här.
 
Deltagare:
Botkyrka/Alby, Huddinge, Linköping, Stockholm/Kista-Rinkeby och…

Läs mer

Flerspråkighet och matematik

Flerspråkighet och matematik
Förskolan Snödroppen i Malmö satsar på flerspråkighet, matematik och föräldrasamverkan. Resultat från förskoleenkäten 2013 i Malmö stad visade att föräldrarna på Snödroppens förskola efterlyste arbete med matematiska begrepp och föräldrasamverkan. Det här fick personalen att fokusera på hur de kunde nå förändring och utveckling, och det blev bestämt att förskolans utvecklingsområden skulle vara matematik och föräldrasamverkan.
 
Pedagogerna har…

Läs mer

Flerspråkighet, forskning och digitala verktyg

Flerspråkighet, forskning och digitala verktyg
Maria Rundquist Visser på förskoleförvaltningen arbetar som samordnare för modersmålsstöd och flerspråkighet på förskolorna i Malmö. Under höstterminen har hon lett och organiserat fortbildning i modersmålsstöd och flerspråkighet för förskolornas personal i Malmö stad. Fortbildningen har i första hand varit föreläsningar och workshops med fokus på musik och digitala verktyg som IPad och PENPal.
Pedagog Malmö.

Läs mer

Från modersmålsstöd till flerspråkighet

 

Bosgårdens pedagogiska enhet i Mölndal berättar:

”alla barn alla språk”

På Bosgårdens pedagogiska enhet i Mölndal har vi ca 250 barn från 1-5 år.. Vi är en enhet med tre förskolor och 13 grupper. En tredjedel av barnen har annat modersmål. Vi har 30 olika språk plus tecken som stöd. I varje grupp har vi ca 10 olika språk. Vi…

Läs mer

IBBY

IBBY

 

IBBY, International Board on Books for Young People, är en världsomspännande ideell förening, grundad 1953, som stödjer spridning av god barn- och ungdomslitteratur i världen. Målsättningen är att låta barnböcker bygga broar mellan människor och länder. Författare, tecknare, bibliotekarier, förläggare och andra intresserade av barn- och ungdomslitteratur är medlemmar. IBBY Sverige arbetar för att sprida kännedom om…

Läs mer

International Children´s Digital Library

 

 

är ett virtuellt bibliotek som rymmer digitala bilderböcker från hela världen. Här kan man söka efter böcker på land eller språk. Webbsidan vänder sig till barn, föräldrar, lärare och bibliotekarier. Alla som vill kan bli "låntagare" i biblioteket för att spara sina nedladdningar men det går också att läsa direkt på skärmen eller förstorat med projektor.…

Läs mer

Munkmora förskola om "Lika-Olika"

Munkmora förskola om

Charlotte Pompeius på Munkmora förskola i Värmdö berättar.

Vår förskola ligger mycket nära skog i närheten av Gustavsbergs centrum i Värmdö kommun utanför Stockholm.

Hösten 2012 har vi ca. 65 barn inskrivna i förskolan med 2 avdelningar för de yngre barnen och 3 avdelningar för barn 3-5 år. Vi har nu 27 barn med minst en förälder med annan nationalitet än…

Läs mer

Musiken – en väg till ett nytt språk

Musiken – en väg till ett nytt språk
På Kullabäckens förskola på Kroksbäck arbetar Livija Grebovic, förskollärare. Livija är en av de pedagoger som under höstterminen deltog i förskoleförvaltningens föreläsningar och workshops med fokus på modersmålsstöd och flerspråkighet.
 
Livija arbetar med musik och använder digitala redskap som Ipad. Pedagog Malmö.
 

Pedagogiska tips till "Papa Diops taxi"

Pedagogiska tips till

 

Bilderbok av Christian Epanya. Papa Diop har en knallröd taxibuss som alla vill åka med därför att han har ett så härligt leende. Lek taxi med barnen, samtala, låt barnen berätta - och upplev Afrika genom musiken. Webbaserat inspirationsmaterial för förskola och lågstadium med uppslag till skapande och lekar. För pedagogen finns länkar till vidare läsning som fördjupar arbetet.

länk till guide


 …

Läs mer

Polarbibblo

Polarbibblo
Polarbibblo drivs av Norrbottens länsbibliotek i samarbete med Biblioteken i Norrbotten. Hit kan barn och ungdomar skicka in egna texter, både skriva helt fritt men också göra bildberättelser som blir sajtens webb-böcker.

På Polarbibblo finns också läsarnas egna lästips, och redaktionens tips på författare och böcker från Norrbotten. Sajten är helt säker då allt material som skickas in redigeras.

Här…

Läs mer

ResursSIDA

ResursSIDA
Idag har svenskar rötter och kopplingar till många länder. Vikten av förebilder även i böcker är något som ofta tas för givet. Men vi vet att representation spelar roll även inom barnboksvärlden och vi vet att det är läsfrämjande.

Ett av ”resurssidas” mål är att tipsa och lyfta fram böcker med bruna karaktärer för att visa på andra infallsvinklar…

Läs mer

Resurswebbplats för PENpal

Resurswebbplats för PENpal
PENpal är ett verktyg för pedagoger i arbetet med flerspråkiga barn. IT-pedagogen Bengt Stedt i Linköping har skapat denna resurswebbplats för alla som använder PENpal med tydliga instruktioner i text och bild/film. Böcker som är förberedda för PENpal hittar du under "Flerspråkiga barnböcker", planscher under "Tips - material".
 

Wolof med PENpal

Serigne Balla Lo är lärare i wolof. På wolof finns inte mycket tryckt material och han måste uppfinna och skapa eget material.