Konferens för modersmålslärare

Konferens för modersmålslärare
Den 27- 28 oktober 2014 anordnade Tema Modersmål en konferens i Stockholm för modersmålslärare. Intresset var mycket stort och det var 1 600 personer som deltog under konferensens båda dagar. Den första dagen var gemensam för alla och den andra dagen deltog man i sin respektive språkgrupp. Här nedan kan du se föreläsarnas presentationer samt deltagarnas frågor med…

Läs mer

Tema Modersmål och Tema Morsmål

Tema Modersmål och Tema Morsmål
Den årliga samarbetskonferensen mellan Tema Modersmål och Tema Morsmål ägde rum den 3-5 september i Hamar. Det är det sjätte året i rad som de svenska och norska redaktörerna träffas för att vidareutveckla arbetet med webbplatserna. I år arbetade man med att utarbeta vägledning till webbresurserna Lexin, Bildtema och Mattebegrepp som finns både på de norska och svenska…

Läs mer

Språk bygger broar

Språk bygger broar
Fortbildningsavdelningen/ Uppsala Universitet
Temat för årets jubileumsseminarium är den kulturella mångfalden och dess betydelse för såväl samhälle som individ. I Sverige finns många olika kulturer representerade och modersmålen är utryck för dessa. Seminariet syftar till att, utifrån olika perspektiv, belysa den mångkulturella vardag vi lever i samt ge deltagarna inblick i aktuell forskning inom området. Seminariet äger rum i…

Läs mer

Språkvårdsseminarium i romska 2014

Språkvårdsseminarium i romska 2014
Den 23–24 maj 2014 arrangerade Språkrådet i samarbete med Skolverket det årliga språkvårdsseminariet i romska språk.
Intresset för och deltagandet i seminariet var stort. I år medverkade flera föreläsare från Europa. Bland annat deltog professor Hristo Kychukov från fria universitetet i Berlin och Gheorgh Sarau från universitetet i Bukarest. Seminariet behandlade frågor om det romska alfabetet och standardiseringen av…

Läs mer

Utvärdering och frågor

Utvärdering och frågor
I denna artikel hittar du utvärderingen från Skolverkets konferens som ägde rum i Västerås den 30-31 oktober. Under konferensen skickades också sms frågor till inbjudna föreläsare. Nedan kan du läsa vilka frågor som ställdes samt alla svar. Vill du veta ännu mer om konferensen, särskilt vad som behandlades den 31 oktober, så går gärna in på de olika…

Läs mer

November 2013

November 2013
Under november 2013 kommer det att arrangeras tre språkkonferenser för modersmålslärare i dari, serbiska och assyriska/ syriska.
Målet med möten på nätet och på konferenserna är att modersmålslärare ska finna stöd i sitt arbetet med modersmål i förskola, modersmålsundervisning och studiehandledning i skolan. Mer information om innehållet och…

Läs mer

Konferens för modersmålslärare

Konferens för modersmålslärare
20 % av alla elever i Sverige har ett annat modersmål än svenska. Och fler lär det bli, inte minst med tanke på det ökande antalet nyanlända. Det stod klart när Skolverket för första gången samlade över 600 modersmålslärare från hela Sverige till konferens i Västerås 30 – 31 oktober.
- Ni är nyckelpersoner för dessa elever, inte…

Läs mer