Förskola, Förskoleklass - Skollag

skollag_logo

Utdrag ur Skollag (2010:800) om modersmål i förskola och förskoleklass

8 kap. Förskolan

Modersmål
10 § Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

9 kap. Förskoleklassen

Modersmål
10 § Förskoleklassen ska medverka till att elever med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.