Statistik - Förskola

statistik201018,7% av barnen inskrivna i förskolor talar ett annat modermål än svenska i hemmet. Utdrag ur "Barn, elever och personal" Sveriges officiella statistik om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2011. Läs mer

Förskola – Barn och grupper – Riksnivå
Antal och andel av alla inskrivna barn med annat modersmål än svenska
Totalt 85734 eller 18,7% av alla barn inskrivna i förskola
Inskrivna barn med annat modersmål än svenska som har modersmålsstöd
Totalt 18466 eller 21,5% av alla barn med annat modersmål än svenska.

Pedagogisk omsorg – Barn och grupper – Riksnivå
Antal och andel av alla inskrivna barn med modersmål än svenska.
Totalt 1625 eller 8% av alla inskrivna barn i pedagogisk omsorg
Inskrivna barn med annat modersmål än svenska som har modersmålsstöd
Totoalt 277 eller 17% av alla barn med annat modermsmål än svenska.

Förskoleklass – Elever – Riksnivå
Elever i förskoleklass med annat modersmål än svenska
Totalt 19385, därav 16931 i kommunal, 2399 i fristående och 48 i enskild förskoleklass.

 

 


 

Inskrivna barn med annat modersmål än svenska efter ålder 2000-2011. Antal samt andel av alla inskrivna barn.

 

Barn med annat modersmål än svenska som får möjlighet att utveckla sitt modersmål, efter ålder 2000-2011.

 

Antal och andel av alla inskrivna barn med annat modersmål än svenska, 2000-2011