Kursplan - grundskola

lgr11Hösten 2011 träder en ny läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet ikraft. För elever i årskurs 9 i grundskolan gäller dock Lpo 94 under läsåret 2011/12.

I den nya samlade lärplanen finns bl.a. kursplan för ämnet modersmål. I läroplanen för sameskolan finns kursplan i samiska. Läroplanen för grundsärskolan har kursplan för ämnet modersmål. Specialskolans läroplan innehåller bl.a. kursplan för teckenspråk.

 

 

kommentarmaterial_modersmal_2011Kommentarmaterialet till kursplanen i ämnet modersmål ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanen. Den beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och hur kunskapskraven är konstruerade. Se även ämnesfilmen, tag del av diskussionsunderlag till ämnet modersmål. Läs utdrag ur Läroplan för grundskola, lgr11 för modersmål, ämnets syfte, centralt innehåll och kunskapskrav.