Statistik - grundskola

 

1.Elever med undervisning i modersmål och svenska som andraspråk (SVA) läsåren 2008/09-2012/13 (tabell 8 A)

 

 

2. Elever med undervisning i modersmål och svenska som andraspråk SVA läsåret 2012/13 (tabell 8 B)

 

 

3. Flickor med undervisning i modersmål och svenska som andraspråk (SVA) läsåret 2012/13 (tabell 8 C)

 

 

4. Pojkar med undervisning i modersmål och svenska som andraspråk (SVA) läsåret 2012/13 (tabell 8 D)

 

 

5.1.Elever med undervisning i modersmål och svenska som andraspråk (SVA) läsåret 2012/13, spridningsmått för kommuner (kommunala skolor),(tabell 8 E)

5.2. Elever med undervisning i modersmål och svenska som andraspråk (SVA) läsåret 2011/12, spridningsmått för kommuner (kommunala skolor),(tabell 8E)

 

 

6.1. Elever med undervisning i modersmål och svenska som andraspråk (SVA) läsåret 2012/13, medelvärden för kommungrupper (kommunala skolor), (tabell 8F)

6.2 Elever med undervisning i modersmål och svenska som andraspråk (SVA) läsåret 2011/12, medelvärden för kommungrupper (kommunala skolor), (tabell 8F)

 

 

 

statistik

50 språk - Antal elever som deltog i modersmålsundervisning på grundskola läsåret 2009-2010 fördelade över de femtio språk med flest deltagande elever. Läs mer

 

 


statistik2010Modersmål i siffror från läsåret 2010 till 2011.

Mer än 100.000 elever studerar nu sitt modersmål i grundskolan. 18,7% av barnen inskrivna i förskolor talar ett annat modermål än svenska i hemmet. Bara 46 elever i årskurs 9 utvecklar sitt modersmål inom ramen för språkval. Det här och lite till, är utdrag ur "Barn, elever och personal" Sveriges officiella statistik om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2011. Läs mer