Ämnesplan med kurser - gymnasieskola

Gy11

gy2011Den 29 oktober 2010 fastställdes nya ämnesplanen för ämnet modersmål. Dessa nya ämnesplaner ska tillämpas för undervisning som påbörjas hösten 2011.
Sök bland ämnesplaner på skolverket.se
Modersmål 1, 100 poäng, som bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande.
Modersmål 2, 100 poäng, som bygger på kursen modersmål 1.
Modersmål aktiv tvåspråkighet, 100 poäng, som bygger på kursen modersmål 1.

 


lpfo94

 

Övergångsbestämmelse

Förordningen, SKOLFS 1994:2 om läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf94) ska fortsätta att gälla under läsåret 2011/12 för elever som påbörjat sin gymnasieutbildning före den 1 juli 2011.

Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf94

 

Kurser i ämnet Modersmål enligt Lpf94:

Aktiv tvåspråkighet 50 p
Modersmål A 100 p
Modersmål B 100 p