Statistik - gymnasieskola

 

statistik2010

 

Modersmål i siffror från läsåret 2010 till 2011.

Gymnasieskolan – betyg och studieresultat – riksnivå
Elever med betyg i modersmål
Totalt 1420 fick betyg i kursen Aktiv tvåspråkighet, 3196 i kusen Modersmål A och 2361 i kursen Modersmål B.

Gymnasiesärskolan – elever – riksnivå
Elever som deltog i modersmålsundervisning
Totalt 106 eller 1,1 % av samtliga elever.

Utdrag ur "Barn, elever och personal" Sveriges officiella statistik om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2011. Läs mer