Tillsyn

inspektionen

Skolinspektionen granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Målet är en skola med hög kvalitet och elevens kunskap i fokus. Skolinspektionen kontrollerar att kommunen eller den fristående skolan följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för verksamheten. Skolinspektionen arbetar med Kvalitetsgranskning, tillsyn, anmälningar,och tillstånd för fristående skolor. Hos Skolinspektionen finns Barn- och elevombudet och Skolans överklagandenämd. Läs mer på Skolinspektionens webbplats.

Skolinspektionen undersökt år 2010 hur förskolor och skolor arbetar med språk- och kunskapsutveckling för att ge flerspråkiga barn och elever förutsättningar att nå de nationella målen. Läs mer hos Skolinspektionen.

siris_logga_mindre
SiRiS - Kvalitet och resultat i skolan är en databas med bl.a. inspektionsrapporter. Läs rapporter om din kommun och din skola.