Icon 01Icon 02Icon 03Icon 04talbokurIcon 05nationella-minoriteter

Nyanlända elever

Nyanlända elever

Nyanlända elever i Stockholm samlas på samma skolor. De skolor som redan har stor andel nyanlända tar också emot flest. Samtidigt hade ett 40-tal skolor inga nyanlända alls förra året. Men Stockholms skolborgarråd Olle Burell (S) vill inte tvinga skolorna. Läs mer

Det ska vara roligt att lära

Det ska vara roligt att lära

Gerd Persson är modersmålslärare i meänkieli för elever i årskurs 1-3 i Pajala. Hon tycker att det är viktigt att barnen lär sig språket på ett roligt sätt och leker och gör ramsor med sina elever på lektionerna. Hon brinner för Tornedalen och hennes stora fritidsintresse är att arbeta med meänkieli i olika projekt. Läs mer

Ny modell

Ny modell

Med bussning till en skola med få nyanlända och introduktionsklass, med undervisning på både svenska och arabiska, lyckas Botkyrka kommun ge nyanlända elever en snabb start. Läs mer

Pristagare 2015

Pristagare 2015

På Språkrådsdagen 6 maj 2015 delades Minoritetsspråkspriset ut till Sadeta Murić för hennes arbetet med att stärka flerspråkiga barns och elevers mångkulturella identitet. Läs mer

Flerspråkighet och funktionsnedsättning

Flerspråkighet och funktionsnedsättning

Mötas är en temawebb som ges ut av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Materialet handlar om mötet mellan skolpersonal och flerspråkiga barn eller elever med funktionsnedsättning och deras vårdnadshavare. Texterna lyfter områden som alla tillsammans utgör grunden för interkulturell pedagogik. Läs mer