Icon 01Icon 02Icon 03Icon 04talbokurIcon 05nationella-minoriteter

Mångspråkighet

Mångspråkighet

Enligt bibliotekslagen ska alla bibliotek, även skolbiblioteken, ägna särskild uppmärksamhet åt personer med andra modersmål än svenska. Det innebär bland annat att skol- och gymnasiebibliotek bör ge tillgång till litteratur på elevernas olika språk. Läs mer

Chef & Ledarskap skriver om nyanlända elever

Chef & Ledarskap skriver om nyanlända elever

Antalet nyanlända elever ökar och på många håll råder stor osäkerhet. Bakom varje siffra i statistiken finns ett barn med kunskaper, erfarenheter och drömmar. Men hur ska skolan kunna ge dem bästa möjliga start i det nya landet? Förskolechefer och rektorer kan göra stor skillnad: Genom att involvera alla lärare, samverka och etablera ett klimat där barnens brister…

Läs mer

Små barns språkutveckling

Små barns språkutveckling

Bokstart är en nationell satsning som ska uppmuntra föräldrar att läsa, sjunga, rimma, ramsa och prata med sina barn. I pilotstäderna Landskrona, Göteborg och Södertälje gör bibliotekarier hembesök hos familjer med små barn och bjuder på bokpaket och inspirerande bokprat. Läs mer

Romernas internationella dag

Romernas internationella dag

Romerna har inget "eget" land. Trots att romerna bor i alla världens kontinenter finns det gemensamma symboler som man enas kring. En av dessa är den romska nationaldagen som firas världen över den 8 april. Läs mer

Mottagande och introduktion av nyanlända elever

Mottagande och introduktion av nyanlända elever

"En bra början-mottagande och introduktion av nyanlända elever" av Tore Otterup och Gilda Kästen-Ebeling 

Svenska skolor har tagit emot elever från många länder under flera decennier och har försökt att ordna mottagandet efter bästa förmåga. Numera finns emellertid mycket forskning som berör nyanlända elever och många användbara erfarenheter har under denna tid också gjorts i praktiken. I "En…

Läs mer