Icon 01Icon 02Icon 03Icon 04talbokurIcon 05nationella-minoriteter

Mötsplats för modersmålslärare sedan 2001

Mötsplats för modersmålslärare sedan 2001

Arbetet med Tema modersmål fortsätter! Mötesplatsen för modersmålsverksamhet i förskola och skola firar tioårsjubileum i samband med Modersmålens dag den 21 februari 2011.

Satsning på romska lärare behövs

Satsning på romska lärare behövs En särskild utbildningssatsning av ett trettiotal förskollärare och lärare föreslår Skolverket i sitt yttrande över betänkandet från utredningen, Romers rätt – en strategi för romer i Sverige. Enligt de senaste uppgifterna finns det ca 1850 elever i landet som har rätt till undervisning i ämnet modersmål, romani. Men det är knappt en tredjedel av eleverna som erbjuds och som deltar.…

Läs mer