Icon 01Icon 02Icon 03Icon 04talbokurIcon 05nationella-minoriteter

Gemensamt ansvar

Gemensamt ansvar

Migrationsverket utvecklar sitt samarbete med åtta andra myndigheter för att underlätta för nyanlända att komma in i det svenska samhället. Nu ställer en rad myndigheter sig bakom en avsiktsförklaring om att öka samverkan inom migrations- och integrationsområdet. Läs mer

Skolböcker på flera språk

Skolböcker på flera språk

I år bygger Halmstads kommun upp ett modersmålsbibliotek. Det ska innehålla böcker och andra media för skolelever som har ett annat modersmål än svenska. Enligt barn- och ungdomsnämndens ordförande, Tove Bergman, kan det här förbättra elevernas skolresultat. Läs mer

Undervisningen i svenska blir kvar i Finland

Undervisningen i svenska blir kvar i Finland

I Finland pratar de flesta finska. Men nästan 300 000 personer pratar svenska som sitt modersmål. Alla barn som går i skolan i Finland måste lära sig det svenska språket. Den 6 mars bestämde politikerna i Finlands riksdag att det ska fortsätta på liknande sätt i framtiden. Läs mer

Nyanlända elevers behov

Nyanlända elevers behov

Intervju med Monica Axelsson, professor i tvåspråkighet och svenska som andraspråk vid Stockholms universitet om forskningsprojektet ”Nyanlända och lärande”. I projektet har hon tillsammans med Jenny Nilsson följt undervisningen av ett antal nyanlända elever i tre svenska kommuner. I intervjun berättar hon vad som kännetecknar god undervisning av nyanlända elever och ger råd till skolledare och rektorer som…

Läs mer

Lärarkompetens

Lärarkompetens

Nyanlända med lärarkompetens ska kunna anställas i skolorna för att fungera som studiehandledare eller modersmålslärare. På det sättet skulle de få en försörjning i avvaktan på att de får behörighet i de ämnen som de är utbildade för. Utbildningsminister Gustaf Fridolin (MP) och gymnasie- och kunskapslyftminister Aida Hadzialic (S) samlar ihop flera gamla och nya förslag för att…

Läs mer