Icon 01Icon 02Icon 03Icon 04talbokurIcon 05nationella-minoriteter

Regler för fjärrundervisning i skolan

Regler för fjärrundervisning i skolan

Fjärrundervisning i skolan har fram tills nu inte varit reglerad. Men nu införs regler om fjärrundervisning i skollagen som börjar gälla 1 juli 2015. Undervisningen får bara ske i några få utvalda ämnen som exempelvis moderna språk och modersmål. Innan fjärrundervisning erbjuds måste varje skolenhet ha gjort kraftfulla försök att rekrytera en behörig lärare. Läs mer  om beslutet…

Läs mer

Gemensamt ansvar

Gemensamt ansvar

Migrationsverket utvecklar sitt samarbete med åtta andra myndigheter för att underlätta för nyanlända att komma in i det svenska samhället. Nu ställer en rad myndigheter sig bakom en avsiktsförklaring om att öka samverkan inom migrations- och integrationsområdet. Läs mer

Skolböcker på flera språk

Skolböcker på flera språk

I år bygger Halmstads kommun upp ett modersmålsbibliotek. Det ska innehålla böcker och andra media för skolelever som har ett annat modersmål än svenska. Enligt barn- och ungdomsnämndens ordförande, Tove Bergman, kan det här förbättra elevernas skolresultat. Läs mer

Undervisningen i svenska blir kvar i Finland

Undervisningen i svenska blir kvar i Finland

I Finland pratar de flesta finska. Men nästan 300 000 personer pratar svenska som sitt modersmål. Alla barn som går i skolan i Finland måste lära sig det svenska språket. Den 6 mars bestämde politikerna i Finlands riksdag att det ska fortsätta på liknande sätt i framtiden. Läs mer

Nyanlända elevers behov

Nyanlända elevers behov

Intervju med Monica Axelsson, professor i tvåspråkighet och svenska som andraspråk vid Stockholms universitet om forskningsprojektet ”Nyanlända och lärande”. I projektet har hon tillsammans med Jenny Nilsson följt undervisningen av ett antal nyanlända elever i tre svenska kommuner. I intervjun berättar hon vad som kännetecknar god undervisning av nyanlända elever och ger råd till skolledare och rektorer som…

Läs mer