Icon 01Icon 02Icon 03Icon 04talbokurIcon 05nationella-minoriteter

Skolgång för nyanlända elever

Skolgång för nyanlända elever

Inspirationsmaterialet bygger på intervjuer med personer i kommuner, såväl på förvaltningsnivå som på skolnivå. Här finns exempel på hur några kommuner har valt att organisera mottagandet av nyanlända elever och hur de arbetar för att ge dem så goda förutsättningar som möjligt för lärande och skolgång. Intervjupersonerna ger sin egen bild av vad de tänker är viktiga förutsättningar…

Läs mer

Utökad rätt till modesmålsundervisning

Utökad rätt till modesmålsundervisning

Från den 1 juli 2015 har elever som hör till de nationella minoriteterna utökad rätt till modersmålsundervisning. Det betyder bland annat att ett nationellt minoritetsspråk även ska kunna läsas som ett nybörjarspråk i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. I höst kommer lärarhandledningar och elevaktiviteter för lärare som ska undervisa minoritetsspråk för nybörjare.

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/06/regeringen-satsar-pa-undervisningen-i-modersmal-for-nationella-minoriteter/

 

På väg mot ett andra språk

På väg mot ett andra språk

För andraspråkselever kan det abstrakta språket i en faktatext sätta stopp för all inlärning. I Sollentuna International School har läraren Meta Hylén och hennes arbetslag utvecklat en metod för minutiös språkanalys och textbearbetning. Metoden aktiverar eleverna och gör dem till sina egna textproducenter. Se programmet

Barn i krig

Barn i krig

Hur är det att komma till en ny skolklass i Sverige med upplevelser från ett krig? Vi träffar lärare Eva Nilsson som pratar med sina mellanstadieelever om detta. Hon visar programmet "Osynliga sår - barn i krig" som handlar om två tjejer som flytt krigets Irak i 11-års åldern och några år senare berättar hur de hanterat alla…

Läs mer

Teckenspråk och tvåspråkighet

Teckenspråk och tvåspråkighet

Intresset att forska om tvåspråkighet med kombinationen teckenspråk, talat och skrivet språk växer. Det visar sig bland annat i att fler och fler studier har publicerats. I takt med det ökade utbudet har professionella och intresserade efterfrågat en sammanställning av vetenskapliga studier inom forskningsområdet. Den här skriften syftar till att möta det behovet. "Teckenspråk, talat och skrivet språk"…

Läs mer