Artiklar

Skriv ut

on .

MGA KARAPATAN NG BATA (Barnens Rättigheter)

 

 1. Karapatan ng bawat sanggol na siya ay isilang.
  The Child has the right to be born.
 2. Karapatan ng bawat nilalang na bigyan ng pangalan.
  The child has the right to be given a name.
 3. Karapatan ng mga bata na kumain upang lumaki at lumusog.
  The child has the right to eat to become healthy and strong.
 4. Karapatan ng mga bata na magkaroon ng sapin sa katawan.
  The child has the right to have clothing.
 5. Karapatan ng mga bata na magkaroon ng tirahan.
  The child has the right to have a shelter.
 6. karapatan ng mga bata na matutong gumalang at lumaking may
  magandang asal.
  The child has the right to grow with moral values.
 7. Karapatan ng mga bata na makapag-aral.
  The child has the right to a formal education.
 8. Karapatan ng mga bata na lumaki sa malinis at maayos na paligid.
  The child has the right to grow in a clean environment.
 9. Karapatan ng mga bata na tumira sa ligtas at payapang lugar.
  The child has the right to live in a peaceful place.
 10. Karapatan ng mga bata na makapaglaro at maglibang.
  The child has the right to play and enjoy.
 11. Karapatan ng mga bata na mapagbuti ang kakayahan o talino.
  The child has the right to develop and improve his abilities and
  Talent.
 12. Karapatan ng mga bata na ipagamot kung may karamdaman.
  The child has the right to medical care.