Kanta - sång

Skriv ut

on .

Pagkain at Kalusugan

 

onion-red

Taon 1919, nang magkaroon ng epidemya ng trangkaso sa Amerika, maraming namatay na humigit kumulang na apatnapong milyon (40,000,000). May isang manggagamot na bumisita sa pook na ito ng mga magsasaka na balak niyang tulungan sa pagpuksa sa sakit na ito.

Maraming magsasaka ang nahawa at marami ring namatay.

May isang magsasaka ang nakita niya at sa kanyang pagtataka, lahat ng miyembro ng kanyang pamilya ay malulusog at walang sakit. Hindi sila nahawa sa epidemya. Nang tanungin ng manggagamot kung ano ang ang kanilang ginagawa na kaiba sa mga magsasakang nagkasakit. Sumagot ang kanyang asawa na naglagay siya sa bawat kuwarto ng kanilang bahay ng binalatang sibuyas. Humingi ng pahintulot ang manggagamot kung maari niyang kunin ang isa sa mga sibuyas na ginamit ng asawa. Inilagay niya sa mikroskopyo ang nasabing sibuyas at sa kanyang pagtataka ang sibuyas ay puno ng mikrobyong trangkaso. nangangahulugan na ang sibuyas ay magaling na panipsip  (absorbant) ng mikrobyo. Naniniwala siyang ito ang dahilan kaya ang pamilyang ito ay nakaligtas sa lumalaganap na epidemya.

Kung ito ay totoo, walang mawawala kung ating susubukin. Siguro ligtas tayo sa sakit sa darating na panahon.