สื่อการสอน - Lärometerial

Skriv ut

on .

อักษรไทย

Det finns 44 Konsonanter och 32 Vokaler i det
thailändska språket 

  พยัญชนะไทยมี 44 ตัว 

alphabet1

alphabet2

alphabet3

  สระไทยมี 32 ตัว  

 

 

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-าะ

 

-

 

-อะ

-

-ียะ

-ีย

-ือะ

 

-ือ

 

-ัวะ

-ัว

ฤา

ฦา

-

-

-

 

-