สื่อการสอน - Lärometerial

Skriv ut

on .

วันสำคัญของไทย

Thailändska högtidsdagar -  Thai major holidays

วันสำคัญของไทย

 

1.วันเด็กแห่งชาติ เสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม 
Childrens day   Barnens dag 2nd Sat,Jan

2.วันครู วันที่  16  มกราคม  ของทุกปี
The Teacher's Day January 16

3.วันสงกรานต์ วันที่  13-15เมษายน 
Songkran festival
13-15 April

4.วันพืชมงคล วันที่ 11พฦษภาคม
Royal Ploughing day 11 May

5.วันปิยมหาราช วันที่23 ตุลาคม
Chulalongkorn day 23 October

6.วันลอยกระทง วันเพ็ญ เดือน 12
Loy Krathong Festival