อุปกรณ์การสอน - Läromedel

Skriv ut

on .

หนังสืออ่านเอาเรื่อง

ตัวอย่างหนังสือเรียนอ่านเอาเรื่อง

สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

      

         

      

 

สำนักพิมพ์เดอะบุคส์ จำกัด

     

    

Skriv ut

on .

หนังสือศึกษาภัณฑ์

 หนังสือศึกษาภัณฑ์พาณิชย์

ประถมศึกษาปีที่ 1

            

 เล่ม 1                              แบบฝึกหัด

        

เล่ม 2                              แบบฝึกหัด

ประถมศึกษาปีที่ 2

       

หนังสือเรียน                      แบบฝึกหัด

ประถมศึกษาปีที่ 3

        

หนังสือเรียน                      แบบฝึ Läs mer ...

Skriv ut

on .

หนังสือ

ตัวอย่างหนังสือเรียนพื้นฐานภาษาไทยที่ใช้สอนในสวีเดนและยุโรป มีที่ กศน และที่ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ ประเทศไทย

ตัวอย่างหนังสือศึกษาภัณฑ์ 

ตัวอย่างหนังสือเรียนประวัติศาสตร์

ตัวอย่างหนังสือเรียนอ่านเอาเรื่อง


หนังสือชั้นอนุบาล ถึง ป.1

 

Skriv ut

on .

Läsoch Utvecklings Schema LUS

Information om LUS    

LUS står för LäsUtvecklingsSchema - Det är ett hjälpmedel för att underlätta en gemensam bedömning av elevers läsutveckling.

Skriv ut

on .

Matte_test

 แบบทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่เพิ่งจะมาจากประเทศไทย เพื่อทดสอบว่าได้เรียนมาในหัวข้อเดียวกันกับนักเรียนที่นี่หรือไม่  มีหัวข้อใดที่จำเป็นต้องเรียนเพิ่มเติม  รวมทั้งจัดระดับนักเรียนด้วยว่ามีระดับความรู้อยู่ในขั้นดี มีความสามารถในการแก้โจทย์ที่นำคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ได้หรือไม่  ระดับ ป.5

Ma Läs mer ...